Nisan 2023

Helicobacter pylori kolonizasyon yoğunluğu çölyak hastalığının gelişmesinde önemli rol oynayabilir

Helicobacter pylori colonization density may have an important role in the development of celiac disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2023
  • Helicobacter pylori kolonizasyon yoğunluğu çölyak hastalığının gelişmesinde önemli rol oynayabilir...
Yazarlar
Mevlüt KIYAK, Tolga DÜZENLİ
Kurumlar
Department of Gastroenterology, Health Science University, Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
Sayfa Numaraları
6-12
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, endoskopik bulgular, Helicobacter pylori, Marsh skoru
Keywords
Celiac disease, endoscopic findings, Helicobacter pylori, Marsh score

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı çölyak hastalığı ile Helicobacter pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırmak ve modifiye Marsh skorunagöre erişkinlerde çölyak hastalığı ile Helicobacter pylori enfeksiyonunun şiddetini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 3. basamakbir hastanede tanı alan 148 çölyak hastası ve çeşitli nedenlerle endoskopi yapılan 240 kontrol hastası dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, endoskopi endikasyonları, tanımlayıcı özellikleri, şikayetleri, serolojik, endoskopik ve histopatolojik bulguları kaydedildi ve analiz edildi. Bulgular: Çölyak hastalarında Helicobacter pylori kolonizasyonu %43.9, kontrol grubunda %57.5 idi (p = 0.009). Helicobacter pylori pozitiflik oranı Marsh2, 3A, 3B, 3C gruplarında anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.04). Pearson korelasyon analizi, Helicobacter pylori’nin şiddeti ile çölyak hastalığıarasında zayıf ancak anlamlı negatif bir ilişki ortaya koydu (r = -.109, p = 0.031). Marsh skoru arttıkça Helicobacter pylori derecesi düştü. Sonuç:Mevcut çalışma, çölyak hastalığı olan erişkinlerde kontrol hastalarına göre Helicobacter pylori enfeksiyonu insidansının daha düşük olduğunu veHelicobacter pylori kolonizasyon yoğunluğunun çölyak hastalarında daha hafif duodenal lezyonlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Helicobacterpylori kolonizasyonu, çölyak hastalığının gelişiminde koruyucu bir role sahip olabilir

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between celiac disease and Helicobacter pylori infectionand to compare the severity of celiac disease and Helicobacter pylori infection in adults according to the modified Marsh score. Materials andMethods: This study included 148 patients with celiac disease and 240 control patients without celiac disease who underwent endoscopy forvarious reasons in a tertiary hospital. Age, gender, endoscopy indications, descriptive characteristics, complaints, serological, endoscopic andhistopathological findings of the patients were recorded and analyzed. Results: Helicobacter pylori colonization in the celiac disease patientswas 43.9% and in control group was 57.5% (p = 0.009). Helicobacter pylori positivity rate was significantly lower in Marsh 2, 3A, 3B, 3C groups (p = 0.04). Pearson correlation analysis revealed a significant but weak negative relationship between the severity of Helicobacter pylori and celiacdisease (r = -.109, p = 0.031). When Marsh score was increasing, Helicobacter pylori grade decreased. Conclusion: The current study indicatedthat the incidence of Helicobacter pylori infection was lower in adults with celiac disease compared to control patients, and Helicobacter pyloricolonization density was associated with milder duodenal lesions in celiac patients. Helicobacter pylori colonization may have a protective role inthe development of celiac disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum