Nisan 2023

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for benign liver diseases: Single-center experience

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for benign liver diseases: Single-center experience

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2023
  • Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for benign liver diseases: Single-center experience...
Yazarlar
Salih TOKMAK1, İD Sinem KANTARCIOĞLU COŞKUN2, İD Serkan TORUN1
Kurumlar
Departments of 1Gastroenterology and 2Internal Medicine, Düzce University School of Medicine, Düzce, Turkey
Sayfa Numaraları
1-5
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Endoskopik ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, karaciğer hastalıkları
Keywords
Endoscopic ultrasonography, fine needle aspiration biopsy, liver diseases

Özet

Giriş ve Amaç: Endoskopik ultrason kılavuzluğunda karaciğer biyopsisi ile ilgili ilk deneyimimizin etkinlik ve güvenlik sonuçlarını bildirmek.Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak merkezimizde, ileriye dönük olarak tutulan bir veri tabanının geriye dönük analizi yapıldı. Haziran 2022 ileAralık 2022 tarihleri arasında, benign parankimal hastalıklar nedeniyle, tek geçişli, üç hamleli ve ıslak aspirasyon tekniği ve 19 gauge ince iğnekullanılarak endoskopik ultrason kılavuzluğunda karaciğer biyopsisi uygulanan ardışık hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, işlem ile ilgili parametreler ve örneklerin kalitesi değerlendirildi. Bulgular: Teknik başarı %100 idi. Toplam 16 hastadan dördüne yetersizörnekleme nedeniyle ikinci kez işlem uygulandı. Medyan toplam numune uzunluğu, medyan parça sayısı ve parçalanmış numunelerdeki en uzunparçanın medyan uzunluğu ve tam portal yolların medyan sayısı sırayla 11 mm (aralık, 0.2-2.5), 9.6 (aralık, 0-20), 0.2 mm (aralık 0.2-1.5) ve 3.5(aralık 0-19) olarak bulundu. İşlem sonrası hiçbir hastada yan etki görülmedi. Sonuç: Endoskopik ultrason kılavuzluğunda karaciğer biyopsisi,diğer karaciğer biyopsi prosedürlerine bir alternatif olabilir, ancak ideal iğne tipini ve tekniğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Abstract

Background and Aims: To report the efficacy and safety results of our initial experience with the endoscopic ultrasound-guided liver biopsy.Materials and Method: Retrospective analysis of a prospectively maintained database in a tertiary care referral center. Consecutive patientswho had endoscopic ultrasound-guided liver biopsy for benign parenchymal diseases, using a 19 gauge fine needle with single-pass, three actuations and wet suction technique between June 2022 and December 2022 were included. Patient demographics, procedure-related parametersand the quality of specimens were investigated. Results: The technical success was 100%. Of the 16 patients, four had a second procedure dueto inadequate sampling. The median total sample length, the median number of pieces and the median length of the longest piece in fragmentedsamples, and the median number of complete portal tracts were 11 mm (range, 0.2-2.5), 9.6 (range 0-20), 0.2 mm (range 0.2-1.5) and 3.5 (range0-19) respectively. None of the patients had any adverse events following the procedure. Conclusion: Endoscopic ultrasound-guided liver biopsymay be an alternative to other liver biopsy procedures but further studies are needed to determine the ideal needle type and technique.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum