Aralık 2022

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatitin önlenmesinde majör papillaya doğrudan epinefrin püskürtme yönteminin değerlendirilmesi

Evaluation of direct epinephrine injection into the major papilla in the prevention of post ERCP pancreatitis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2022
  • Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatitin önlenmesinde majör papillaya doğrudan epinefrin püskürtme yönteminin değerlendirilme...
Yazarlar
Emre GERÇEKER1,Serkan CERRAH2, Ahmed Ramiz BAYKAN2, Hakan YÜCEYAR1
Kurumlar
İzmir Medicana International Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum
Sayfa Numaraları
126-135
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, epinefrin, ERCP sonrası pankreatit
Keywords
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, epinephrine, post-ERCP pancreatitis

Özet

Giriş ve Amaç: Akut pankreatit, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin en yaygın komplikasyonudur. Dikkate değer morbidite vemortalite oranlarına sahiptir. Bu çalışmanın amacı, tek başına lokal epinefrin uygulamasının endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrasıpankreatit sıklığını ve şiddetini azaltmadaki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi yapılan 979hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi endikasyonları, tekniği, endoskopikretrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatit riskini artıran durumlar, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatitvarlığı ve şiddeti, serum amilaz, lökosit ve C-reaktif protein seviyeleri (öncesi ve sonrası) kaydedildi. Veriler sadece lokal epinefrin profilaksisi alan473 hasta ve almayan 506 hasta olmak üzere iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm hastalar arasında endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatit oranı %6.8, yüksek riskli hasta grubunda ise %13.6 olarak saptandı. Lokal epinefrin profilaksisi alan grupta,almayan gruba göre endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatit daha az görüldü (%9.1’e karşı %4.4; p = 0.004). Epinefringrubunda endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası amilaz, lökosit ve C-reaktif protein düzeyleri epinefrin almayan gruba göre anlamlıolarak düşük saptandı (p = 0.001, p = 0.004, p = 0.001). Epinefrin grubunda daha az sıklıkla şiddetli ve orta derecede şiddetli pankreatit görüldü(p = 0.003). Yüksek riskli hasta grubunda lokal epinefrin irrigasyonunun endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatit oranınıdüşürdüğü gözlendi (%18.9’a karşı %7.9; p = 0.002). Sonuç: Majör papillaya direkt püskürtme yöntemi ile epinefrin irrigasyonu endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatitin önlenmesinde uygulaması kolay, güvenli ve ümit verici bir yöntemdir. Etkinliğini araştırmak içingeniş popülasyonlarla daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Abstract

Background and Aims: Acute pancreatitis is the most common complication of endoscopic retrograde cholangiopancreatography, and has remarkable rates of morbidity and mortality. The aim of this study is to investigate the effect of local epinephrine administration alone in reducing the frequency and severity of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis. Materials and Methods: The data of 979 patients who underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography were evaluated retrospectively. Age, gender, indications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedure, technique, conditions that increase the risk of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis, presence of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis and it’s severity, serum amylase, leukocyte and C-reactive protein levels (before and after endoscopic retrograde cholangiopancreatography) were recorded. The data were compared between two groups as 473 patients who received only local epinephrine prophylaxis and 506 patients that did not. Results: Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis rate was 6.8% in all patients and 13.6% in patients with high risk. Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis was observed less frequently in the group that received local epinephrine prophylaxis when compared to the group that did not (9.1% vs 4.4%; p = 0.004). Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography amylase, leukocyte and C-reactive protein levels were significantly lower in the epinephrine group when compared to the null group (p = 0.001, p = 0.004, p = 0.001). Less severe and moderate pancreatitis was observed in the epinephrine group (p = 0.003). Local epinephrine irrigation was observed to reduce the rate of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis in patients with high risk (18.9% vs 7.9%; p = 0.002). Conclusion: Epinephrine irrigation with direct spraying method to major papillae is an easy-to-apply, safe and promising method in prevention of post- endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis. Further studies with large populations are needed to investigate its effectiveness

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum