Aralık 2022

Direkt etkili antiviral ajanlarla tedavi olan hepatit C hastalarında non-invaziv fibrozis indeks değerlerinin değişimi

The changing non-invasive fibrosis index value in patients with hepatitis C treated with direct-acting antiviral agent

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2022
  • Direkt etkili antiviral ajanlarla tedavi olan hepatit C hastalarında non-invaziv fibrozis indeks değerlerinin değişimi...
Yazarlar
Derya ARI1, Dilara TURAN GÖKÇE1, Hale GÖKCAN2, Ömer ÖZTÜRK1, Ferhat BACAKSIZ3, Sabite KAÇAR1, Meral AKDOĞAN KAYHAN1
Kurumlar
Department of 1Gastroenterology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Department of 2Gastroenterology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
Department of 3Gastroenterology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
Sayfa Numaraları
109-114
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Giriş ve Amaç: Her yıl yaklaşık 400 000 hepatit C virüs hastası siroza bağlı komplikasyonlardan ve hepatosellüler karsinomadan ölmektedir. Doğrudan etkili antiviraller, hepatit C virüs enfeksiyonu olan hastaların %90’ından fazlasında sürekli bir virolojik yanıt sağlar. Bu çalışmada doğrudan etkili antivirallerle tedavi edilen hepatit C virüslü hastalarda non-invaziv fibrozis indeksindeki değişikliği değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Doğrudan etkili antiviral teadavisi alan hepatit C virüslü hastalar analiz edildi. Her hasta için FIB-4 ve APRI hesaplandı. Bulgular: Toplam 88 hastanın 46’sı (%52) erkek, 21’i (%23.8) sirotikti. Ortalama yaş 58 yıl idi. Başlangıçtan tedavi bitimine kadar non-invaziv skorlarda anlamlı düşüş gösterildi (p < 0.001). Başlangıçtan sürekli bir virolojik yanıt sonrasına kadar ortalama FIB-4 ve APRI skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardı (p < 0.001). Uzun süreli takipte, sürekli bir virolojik yanıt sonrası 15 ayda düşük FIB-4 ve APRI’nin devam ettiği gözlendi. Çalışmamızda ortalama takip süresi 27.8 ± 24.3 ay olup, takipte doğrudan etkili antiviral tedavisi sonrası sadece bir hastaya hepatosellüler kanser tanısı konuldu. Sonuç: FIB-4 ve APRI skorlarındaki erken düşüş, karaciğer enzimlerindeki azalma ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte, takiplerde düşük düzeyde invaziv olmayan skorların devam etmesi, nekroinflamasyonda bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.
Keywords
Direct-acting anti-viral agents, hepatitis C virus, non-invasive fibrosis index

Özet

Giriş ve Amaç: Her yıl yaklaşık 400 000 hepatit C virüs hastası siroza bağlı komplikasyonlardan ve hepatosellüler karsinomadan ölmektedir. Doğrudan etkili antiviraller, hepatit C virüs enfeksiyonu olan hastaların %90’ından fazlasında sürekli bir virolojik yanıt sağlar. Bu çalışmada doğrudan etkili antivirallerle tedavi edilen hepatit C virüslü hastalarda non-invaziv fibrozis indeksindeki değişikliği değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Doğrudan etkili antiviral teadavisi alan hepatit C virüslü hastalar analiz edildi. Her hasta için FIB-4 ve APRI hesaplandı. Bulgular: Toplam 88 hastanın 46’sı (%52) erkek, 21’i (%23.8) sirotikti. Ortalama yaş 58 yıl idi. Başlangıçtan tedavi bitimine kadar non-invaziv skorlarda anlamlı düşüş gösterildi (p < 0.001). Başlangıçtan sürekli bir virolojik yanıt sonrasına kadar ortalama FIB-4 ve APRI skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardı (p < 0.001). Uzun süreli takipte, sürekli bir virolojik yanıt sonrası 15 ayda düşük FIB-4 ve APRI’nin devam ettiği gözlendi. Çalışmamızda ortalama takip süresi 27.8 ± 24.3 ay olup, takipte doğrudan etkili antiviral tedavisi sonrası sadece bir hastaya hepatosellüler kanser tanısı konuldu. Sonuç: FIB-4 ve APRI skorlarındaki erken düşüş, karaciğer enzimlerindeki azalma ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte, takiplerde düşük düzeyde invaziv olmayan skorların devam etmesi, nekroinflamasyonda bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Abstract

Background and Aims: About 400 000 patients with hepatitis C virus die from cirrhosis-related complications and hepatocellular carcinomaevery year. Direct-acting antivirals provide a sustained virologic response in more than 90% of patients with hepatitis C virus infection. We aimed toevaluate the alteration of the non-invasive fibrosis index in patients with hepatitis C virus who were treated with direct-acting antivirals. Materialsand Method: Patients with hepatitis C virus who received a complete course of direct-acting antivirals were analyzed. FIB-4 and APRI were calculated for each patient. Results: Of the 88 patients, 46 (52%) were males, and 21 (23.8%) were cirrhotics. The mean age was 58 years. The significant decrease was showed in the non-invasive scores compared from the baseline to the end of treatment. There was a statistically significantdrop in mean FIB-4 and APRI scores from baseline to post sustained virologic response (p < 0.001). In the long-term follow-up, it was observedto continue low FIB-4 and APRI at 15 months post sustained virologic response. Mean follow up-time was 27.8 ± 24.3 months in our study, andjust one patient was diagnosed with hepatocellular cancer after direct-acting antivirals treatment during follow-up. Conclusion: An early declinein FIB-4 and APRI scores can be related to a decrease in liver enzymes. Nonetheless, maintaining a low level of non-invasive markers has beenlinked to a reduction in necroinflammation.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum