Ağustos 2022

Karaciğer biyopsisi endikasyonlarında ve histopatolojik tanılarda yıllar içindeki değişim: 7 yıllık tek merkez deneyimi

Change in liver biopsy indications and histopathological diagnoses over the years: A 7-year single-center experience

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2022
  • Karaciğer biyopsisi endikasyonlarında ve histopatolojik tanılarda yıllar içindeki değişim: 7 yıllık tek merkez deneyimi...
Yazarlar
Nilay DANIŞ1, Fulya GÜNŞAR2, Funda YILMAZ3, Deniz NART3, İlker TURAN2, Zeki KARASU2, Galip ERSÖZ2, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ2, Ulus Salih AKARCA2
Kurumlar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
80-88
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Perkütan karaciğer biyopsisi, HBV, HCV, NAFLD, otoimmün hepatit
Keywords
Percutaneous liver biopsy, HBV, HCV, NAFLD, autoimmune hepatitis

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı 7 yıl boyunca aynı merkezde karaciğer biyopsisi yapılan hastaların tanılarını ortaya koymak ve Fibroscan® kullanıma girdikten sonra karaciğer biyopsisi yapılma endikasyonlarında bir değişiklik olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2014 - Aralık 2020 tarihleri arasında tek bir merkezde perkütan olarak yapılmış olan karaciğer biyopsileri retrospektif olarak taranmıştır. Bulgular: Toplam 1783 hastaya karaciğer biyopsisi yapılmıştır. Bu hastaların yaş ortalaması 48.7 ± 14.4 olup ortanca yaş 50’dir. Hastaların 996’sı kadın (%55.9); 787’si erkektir (%44.1). En fazla karaciğer biyopsisi yapılan hastalık hepatit B virüs enfeksiyonu (n: 400) olurken bunu non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (n: 298) izlemektedir. Karaciğer biyopsisi yapılan tüm biyopsi hastalarının; 2014 yılında %31.8’ini hepatit B virüsü; %11.1’ini non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; %5’ini hepatit C virüsü; %18.4’ünü etiyolojisi net olarak ortaya konulamayan hastalıklar; %3.1’ini otoimmün hepatit oluştururken, 2020 yılında bu oranlar sırasıyla hepatit B virüsü için %17.1; non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı için %23.7; hepatit C virüsü için %0; etiyolojisi bilinmeyen bilinmeyen hastalıklar için %6.6; otoimmün hepatit için %11.8 bulunmuştur. Sonuç: Tek bir merkezin 7 yıllık verisine göre, karaciğer biyopsisi yapılma endikasyonları ve histopatolojik tanılar içinde hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü sayısal ve oransal giderek azalmakta, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı sayısal ve oransal olarak artmakta, bilinmeyen etiyolojiler sayısal ve oransal olarak azalmakta, otoimmün hepatit ise sayısal olarak artmayıp oransal olarak artmaktadır.

Abstract

Background and Aims: This study aimed to reveal the diagnoses of patients who underwent liver biopsy in the same center for 7 years and to investigate whether there is a change in the indications for liver biopsy after using FibroScan®. Materials and Methods: Liver biopsies performed percutaneously in a single center between June 2014 and December 2020 were retrospectively reviewed. Results: A total of 1783 patients underwent percutaneous liver biopsy. The mean age of these patients was 48.7 ± 14.4 years, and the median age was 50 years. Of these patients, 996 (55.9%) were females, and 787 (44.1%) were males. Hepatitis B virus infection (n = 400) is the most common liver biopsy disease, followed by non-alcoholic fatty liver disease (n = 298). In 2014, 31.8% of all patients who underwent liver biopsy were diagnosed with hepatitis B virus infection, 11.1% with non-alcoholic fatty liver disease, 5% with hepatitis C virus infection, 3.1% with autoimmune hepatitis, and 18.4% with diseases whose etiology could not be revealed. In 2020, these rates were 17.1% for hepatitis B virus, 23.7% for non-alcoholic fatty liver disease, 0% for hepatitis C virus, 11.8% for autoimmune hepatitis, and 6.6% for indefinite etiology. Conclusions: The 7-year data from a single center revealed that hepatitis B virus and hepatitis C virus cases decreased numerically and proportionally in liver biopsy indications and histopathological diagnoses, non-alcoholic fatty liver disease increased numerically and proportionally, unknown etiologies decreased numerically and proportionally, and autoimmune hepatitis increased proportionally but stable numerically.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum