Ağustos 2022

Dispeptik hastalarda Helicobacter pylori ile duodenumun dağınık beyaz noktasal lezyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Evaluation of the relationship between Helicobacter pylori and duodenal scattered white spots lesions in dyspeptic patients

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2022
  • Dispeptik hastalarda Helicobacter pylori ile duodenumun dağınık beyaz noktasal lezyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...
Yazarlar
Sami EVİRGEN
Kurumlar
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Sayfa Numaraları
59-62
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, duodenal dağınık beyaz noktasal lezyonlar, Helicobacter pylori
Keywords
Dyspepsia, duodenal scattered white spots lesions, Helicobacter pylori

Özet

Giriş ve Amaç: Rutin endoskopik değerlendirmede genellikle karşılaştığımız ve intestinal lenfanjiektazi olarak değerlendirdiğimiz duodenumun dağınık beyaz noktasal lezyonlarının çoğunlukla belirgin bir nedeni veya klinik karşılığı bilinmemektedir. Çalışmamızda dağınık beyaz noktasal lezyonların sıklığını, patolojik karşılığını ve Helicobacter pylori ile olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Bilim Dalımız polikliniklerine başvuran ve aynı endoskopist tarafından dispeptik yakınma şikayeti ile gastroskopileri uygulanan toplam 445 hastanın endoskopi bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Endoskopik bulgularında dağınık beyaz noktasal lezyonlar saptanan hastaların antrum ve duodenal biyopsileri alınarak histolojik olarak incelendi. Bulgular: Tüm hastaların %60’ı kadın (n = 245) ve yaşları ortalaması 47.1 yıl idi. İncelenen endoskopik raporlarda 39 (%8.8) hastada dağınık beyaz noktasal lezyonların olduğu saptandı. Dağınık beyaz noktasal lezyonlar saptanan hastaların biyopsilerinde 10 hastada (%26.3) intestinal lenfanjiektazi, 21 hastada (%55.2) kronik nonspesifik duodenit ve 7 hastada (%18.5) Giardia enfeksiyonu saptandı. Dağınık beyaz noktasal lezyonların saptandığı hastaların yarısında (n = 19) Helicobacter pylori pozitif olarak saptandı (p = 0.695). Helicobacter pylori sıklığı patolojik olarak intestinal lenfanjiektazi saptanmış grupta da istatiksel olarak farklı bulunmadı. Sonuç: Dispeptik yakınmalar ile gelen hastaların gastroskopilerinde dağınık beyaz noktasal lezyonların sıklığı %8.8 olarak bulundu. Bu hastaların ancak dörtte birinde patoloji ile konfirme intestinal lenfanjiektazi görülmektedir. Dağınık beyaz noktasal lezyonlar ve intestinal lenfanjiektazi saptanması ile Helicobacter pylori pozitifliği arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Abstract

Background and Aims: Duodenal scattered white spot lesions, which we usually encounter and evaluate as intestinal lymphangiectasia inroutine endoscopic evaluation, are mostly unknown for a cause or clinical equivalent. In our study, we aimed to evaluate the frequency of duodenal scattered white spot lesions, their pathological findings and their relationship with Helicobacter pylori. Materials and Methods: A totalof 445 patients admitted to Department of Internal Medicine and Gastroenterology and underwent gastroscopy by the same endoscopist whohave dyspeptic complaints. The endoscopy findings of all patients were evaluated retrospectively. Antrum and duodenal biopsies were taken ofpatients with endoscopic findings of duodenal scattered white spot lesions and histologically examined. Results: Two-thirds of the patients werefemale (60%) and the mean age was 47.1 years. The examined endoscopic reports revealed that 39 (8.8%) patients had duodenal scatteredwhite spot lesions. The biopsies of the patients with duodenal scattered white spot lesions revealed intestinal lymphangiectasia in 10 patients(26.3%), chronic nonspecific duodenitis in 21 patients (55.2%), and Giardia infection in 7 patients (18.5%). There were 19 (n = 19) patients withHelicobacter pylori was found to be positive (p = 0.695). The frequency of Helicobacter pylori was also not found to be statistically different inthe pathologically intestinal lymphangiectasia group. Conclusion: The frequency of duodenal scattered white spot lesions in gastroscopies ofpatients with dyspeptic complaints was found to be 8.8%. However, the confirmation of intestinal lymphangiectasia with pathology is observed inonly a quarter of these patients. The detection of duodenal scattered white spot lesions and intestinal lymphangiectasia, there is no correlationbetween Helicobacter pylori positivity.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum