Ağustos 2022

Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin tam kan sayımı ve inflamatuvar parametrelere etkisi

Effect of eradication treatment for Helicobacter pylori on complete blood count and inflammatory parameters

Yazarlar
Recep ALANLI, Murat Bülent KÜÇÜKAY
Kurumlar
Department of Internal Diseases, Lokman Hekim University, School of Medicine, Ankara, Turkey
Sayfa Numaraları
53-58
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Eritrosit sedimantasyon hızı, Helicobacter pylori, trombosit sayısı, C-reaktif protein, tam kan sayımı
Keywords
Erythrocyte sedimentation rate, Helicobacter pylori, platelet count, C-reactive protein, blood cell count

Özet

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori enfeksiyonunun inflamatuvar ve tam kan sayımı parametrelerinde değişikliklere neden olduğu daha önce bildirilmiştir. Ancak eradikasyon tedavisi sonrasında bu parametrelerdeki değişiklikler yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı eradikasyonun, inflamatuvar belirteçler ve tam kan sayımı parametreleri üzerine etkisinini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu tek merkezli gözlemsel çalışma, Temmuz 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında iç hastalıkları polikliniğimize dispeptik yakınmaları nedeniyle başvuran ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan hastalardan Helicobacter pylori testi pozitif saptananlarla yapıldı. Tedaviden 8 hafta sonra yapılan kontrolde eradikasyonu başarılı olan hastalar çalışmaya alındı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası laboratuvar parametreleri kıyaslandı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 43.84 ± 12.59 idi. Tedavi sonrası, eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein, trombosit lenfosit oranı ve nötrofil len- fosit oranı değerlerinde anlamlı azalma olduğu saptandı. Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi değerlerinde tedavi öncesi ve sonrasında farklılık bulunmadı. Sonuç: Helicobacter pylori eradikasyonu yapılan hastalarda eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein, trombosit lenfosit oranı ve nötrofil lenfosit oranı gibi inflamatuvar belirteçler tedavi öncesine göre anlamlı olarak azalmaktadır. Bunlar, Helicobacter pylori enfeksi- yonunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek, ucuz ve invaziv olmayan paramatreler olabilir.

Abstract

Background and Aims: Previously,Helicobacter pylori infection was held responsible for changes in complete blood count and inflammatoryparameters. But changes in these parameters after eradication treatment was not entirely evaluated. This study was designed to evaluate theeffect of eradication treatment forHelicobacter pylori infection on inflammatory markers and complete blood count parameters. Materials andMethod: This single center, observational study enrolled participants who came to internal medicine outpatient clinics because of dyspepticcomplaints and who were diagnosed to haveHelicobacter pylori infection after endoscopic evaluation, between July 2021 and January 2022.Participants who were tested negative forHelicobacter pylori stool antigen test eight weeks after eradication treatment were included. Completeblood count and infammatory parameters before and after eradication treatment were compared. Results: Mean participant age was 43.84 ±12.59 years. There were significant decreases in erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, platelet to lymphocyte ratio and neutrophileto lymphocyte ratio after eradication. Changes in platelet counts and mean platelet volumes were insignificant. Conclusion: Erythrocyte sedi-mentation rate, C-reactive protein, platelet to lymphocyte ratio and neutrophile to lymphocyte ratio were significantly lower after eradication forHelicobacter pylori. These parameters may be useful, simple, available and non-invasive tests that may be used in evaluation of eradicationtreatment forHelicobacter pylori

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum