Karaciğer tümörlerinin tedavisinde radyofrekans ablasyon

Radiofrequency ablation in the treatment of liver tumors

Yazarlar
Cüneyt AYTEKİN1, Ali FIRAT1, Fatih BOYVAT1, A. Muhteşem AĞILDERE1, Sedat BOYACIOĞLU2
Kurumlar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı1 ve Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Sayfa Numaraları
36-40
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Karaciğer, tümör, tedavi, termal ablasyon, radyofrekans
Keywords
Liver, malignancy, treatment, thermal ablation, radiofrequency.

Özet

Malign karaciğer tümörlerinin tedavisinde cerrahi rezeksiyon en etkili tedavi yöntemidir. Ancak hastaların yaklaşık %70’inde lezyonun büyüklüğü ve lokalizasyonu ile hastanın diğer sağlık faktörlerine bağlı olarak cerrahi uygulanamamaktadır. Bu sınırlamalar, intra-arterial kemoembolizasyon, perkütan etanol enjeksiyonu, interstsiyel lazer, mikrodalga ve radyofrekans termal ablasyon gibi daha az invaziv tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlar içerisinde en ümit verici olanı radyofrekans ablasyondur. Bu yöntemin; hasta yatışını gerektirmemesi, minimal invaziv oluşu, rekürrens ya da rezidü durumunda kolaylıkla tekrarlanabilir oluşu gibi mevcut diğer yöntemlere çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır.

Abstract

Surgical removal of malignant liver tumors is considered to be the most effective treatment for liver cancer. However, approximately 70% of patients cannot have this surgery due to the size or location of the tumors or other health factors. These limitations have led to the development of less invasive procedures, including intra-arterial chemoembolization, percutaneous ethanol injection, interstitial laser, microwave and radiofrequency thermal ablation. The most promsing of these new techniques is radiofrequency ablation which has the following advantages over existing conventional therapies: it is an outpatient procedure, is minimally invasive and can be repeated when necessary to treat a residual or recurrent tumor.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum