Nisan 2021

Spontan bakteriyel peritonit: Etken ne? Olgu sunumu

Spontaneous bacterial peritonitis: What is the causative agent? A case report

Yazarlar
Feyzi BOSTAN1, Müberra KAPLAN ÇAYIR1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Sayfa Numaraları
59-61
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Listeria monocytogenes, spontan bakteriyel peritonit, siroz
Keywords
Listeria monocytogenes, spontaneous bacterial peritonitis, cirrhosis

Özet

Spontan bakteriyel peritonit intra-abdominal cerrahi öyküsü olmaksızınasit sıvısında bakteriyel enfeksiyon görülmesidir ve asitin ölümcül birkomplikasyonudur. Spontan bakteriyel peritonit tanısı genelde sirozluhastada, karın ağrısı, hepatorenal sendrom gibi dekompanzasyon olduğunda ya da rutin yapılan parasentezde nötrofil sayısının 250/mm3ve üzerinde olması ile konur. Sıklıkla etken mikroorganizmalar enterikgram negatif bakterilerdir. Tedaviye bu mikroorganizmalara yönelik ampirik olarak başlanır ve kültür sonucuna göre revize edilebilir. Listeriamonocytogenes spontan bakteriyel peritonitin nadir görülen etkenidir.Gram pozitif, fakültatif anaerob basildir ve özellikle neonatallerde, yaşlıve immünsuprese kişilerde enfeksiyona yol açar. Diğer enfeksiyonlarıngenel bir bulgusu olan ateş, spontan bakteriyel peritonitli hastada genellikle görülmez. Biz bu yazımızda asit ve periferik ödem şikayetiyleyatırılan, kriptojenik karaciğer sirozu tanısı konulan, altmış yedi yaşındabayan hastada ampirik olarak tedavi edilirken karın ağrısı ve ateşi olmasınedeniyle alınan asit sıvısında Listeria monocytogenes üreyen vakamızısunduk. Spontan bakteriyel peritonit ampirik olarak tedavi edilirken ate-şi çıkan hastanın alınan asit kültüründe ve kan kültüründe Listeria monocytogenes üredi. Listeria monocytogenes’in nadir görülen bir patojenolduğu bilinmesine rağmen bizim vakamızda olduğu gibi yaş ve kronikhastalık gibi faktörler görülme sıklığını arttırabilir. Ampirik tedaviye yanıtvermeyen veya tedavi sırasında ateş gibi sistemik belirti gösteren spontan bakteriyel peritonitli hastalarda çok nadir olmasına rağmen Listeriamonocytogenes akla gelmelidir

Abstract

Spontaneous bacterial peritonitis is a bacterial infection in ascitic fluidwithout a history of intra-abdominal surgery and is a fatal complicationof ascites. Spontaneous bacterial peritonitis is usually diagnosed whena cirrhotic patient has abdominal pain or when a patient with cirrhosisdecompensates, such as hepatorenal syndrome, or when routine paracentesis is performed. The diagnosis is established when the neutrophilcount is ?250/mm3. The causative microorganisms are often entericGram-negative bacteria. Spontaneous bacterial peritonitis is treatedempirically, and the treatment can be revised according to the cultureresult. Listeria monocytogenes is a rare cause of spontaneous bacterialperitonitis. It is a Gram-positive facultative anaerobe bacillus that causesinfections, particularly in neonates, the elderly, and immunocompromised individuals. Fever, a common finding of other infections, is notusually seen in patients with spontaneous bacterial peritonitis. In thiscase report, we present a case of a 67-year-old female hospitalized withcomplaints of ascites and peripheral edema and who was diagnosedwith cryptogenic liver cirrhosis. Listeria monocytogenes grew in ascitic fluid recovered during empirical treatment due to fever. While thespontaneous bacterial peritonitis was being treated empirically, Listeriamonocytogenes grew in ascites and blood cultures of the patient, whodeveloped fever and recovered after a change in treatment. AlthoughListeria monocytogenes is a rare pathogen, factors, such as age andchronic disease, may increase its incidence, as in our case. Listeriamonocytogenes should be considered in patients with spontaneousbacterial peritonitis who do not respond to empirical treatment or whoshow systemic symptoms, such as fever, during treatment.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum