Nisan 2021

İnflamatuvar bağırsak hastalığında nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı

Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in inflammatory bowel disease

Yazarlar
Emre GERÇEKER1, Serkan CERRAH2, Ahmed Ramiz BAYKAN2
Kurumlar
İzmir Özel Gazi Hastanesi 1Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Bölümü, Erzurum
Sayfa Numaraları
27-31
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatic steatosis, inflammatory bowel disease, nonalcoholic fatty liver disease
Keywords
Hepatic steatosis, inflammatory bowel disease, nonalcoholic fatty liver disease

Özet

Giriş ve Amaç: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığında yaygındır. Bu çalışmanın amacı inflamatuvar bağırsak hastalığında nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı prevalansını eşleştirilmiş bir kontrol grubuyla karşılaştırıldığında değerlendirmek ve inflamatuvar bağırsak hastalığında nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkili özellikleri tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Karın ağrısı nedeniyle gastroenteroloji poliklinik kontrollerinde ultrasonografi tetkiki yapılan 225 inflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı olgunun tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu olgular yaş ve vücut kitle indeksi ile Diabetes Mellitus varlığı açısından eşleştirilmiş, inflamatuvar bağırsak hastalığı olmayan 70 kontrol olgusu ile karşılaştırıldı. Batın ultrasonografi verileri, karaciğerdeki hepatosteatoz varlığı veya yokluğu açısından analiz edildi. Bulgular: Çalışma popülasyonu içinde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı oranı %38.3 saptandı. İnflamatuvar bağırsak hastalarında kontrolgrubuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı izlendi (%43.3’e karşı %25; p = 0.004). Ülseratif kolit alt grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı izlendi (%43.9’a karşı %25, p = 0.007). Crohn hastalığı alt grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda yağlı karaciğer izlendi (%42.4’e karşı %25, p = 0.015). İnflamatuvar bağırsak hastalığı varlığının, Diabetes Mellitus varlığının, vücut kitle indeksinin >25 üzerinde olmasının bağımsız olarak nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı gelişimi riskini arttırdığı saptandı. Sonuç: İnflamatuavar bağırsak hastalığı varlığı nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı gelişim riskini arttırmaktadır. İnflamatuvar bağırsak hastalarında sistemik iltihaplanma ve bağırsak mikrobiyomunun değişmesi nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı gelişiminde potansiyel nedensel faktörler olarak belirtilmiştir, ancak patofizyolojiyi aydınlatmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacaktır.

Abstract

Background and Aims: Nonalcoholic fatty liver disease is common among patients with inflammatory bowel disease. We aimed to evaluate and compare the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in inflammatory bowel disease cases and matched controls, and to define the features of nonalcoholic fatty liver disease associated with inflammatory bowel disease. Materials and Methods: The medical recordsof 225 patients with inflammatory bowel disease who underwent ultrasonography examination for abdominal pain in our gastroenterology clinic were analyzed retrospectively. The records of these cases were compared with those of 70 controls without inflammatory bowel disease, matched for age, body mass index, and the presence of Diabetes Mellitus. Abdominal ultrasonography findings were analyzed for the presence or absence of hepatosteatosis. Results: The rate of nonalcoholic fatty liver disease in the study population was 38.3%. Nonalcoholic fatty liver disease was observed at a significantly higher rate in the inflammatory bowel disease patient group than in the control group (43.3% versus 25%; p = 0.004). Nonalcoholic fatty liver disease was observed at a significantly higher rate in the ulcerative colitis subgroup than in the control group (43.9% versus 25%, p = 0.007). A significantly higher percentage of nonalcoholic fatty liver disease was observed in the Crohn’s disease subgroup than in the control group (42.4% versus 25%, p = 0.015). The presence of inflammatory bowel disease, Diabetes Mellitus, and body mass index >25 were found to increase the risk independently of developing nonalcoholic fatty liver disease. Conclusion: The presence of inflammatory bowel disease increases the risk of developing nonalcoholic fatty liver disease. The current results suggest systemic inflammation and alteration of the gut microbiome in inflammatory bowel disease as causal factors in the development of nonalcoholic fatty liver disease, but further studies are required to elucidate the pathophysiology involved.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum