Nisan 2021

Alkolün karaciğer görünür difüzyon katsayısı değerleri üzerine etkileri: Tek merkez çalışması

Effects of alcohol on liver apparent diffusion coefficient values: A single center study

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2021
  • Alkolün karaciğer görünür difüzyon katsayısı değerleri üzerine etkileri: Tek merkez çalışması...
Yazarlar
İzzet ÖKÇESİZ1, Hakan ARTAŞ2, Mehmet YALNIZ3
Kurumlar
Departmant of 1Radiology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri
Departmants of 2Radiology, and 3Gastroenterology, Fırat University School of Medicine, Elazığ
Sayfa Numaraları
19-26
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Alkol, karaciğer, diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme
Keywords
Alcohol, liver, diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada aşırı alkol tüketimi öyküsü olan bireyler ve sağlıklı gönüllüler arasında karaciğer diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile elde edilen görünür diffüzyon katsayısı değerlerini karşılaştırarak, karaciğer görünür diffüzyon katsayısı değerleri ile potansiyel erken evre karaciğer hasarı arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Aşırı alkol tüketimi öyküsü olan 35 kişi ve 32 sağlıklı gönüllü bu çalışma için planlanmıştır. Tüm olgularda biyokimyasal parametreleri ölçmek ve tam kan sayımı için kan örnekleri alınmış olup, karaciğer diffüzyon ağırlıklı görüntülemeyi içeren üstabdominal manyetik rezonans görüntüleme yapılmıştır. Bulgular: Aşırıalkol tüketimi öyküsü olan 19 birey ve 20 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahiledilmiştir. Aşırı alkol tüketimi öyküsü olan bireylerde yüksek b değeri(b 1000) diffüzyon ağırlıklı görüntülemeyle elde edilen ortalama görünür diffüzyon katsayısı değerleri, sağlıklı gönüllülerden daha düşükbulunmuştur. Her iki grup arasında biyokimyasal parametreler açısından anlamlı bir fark gözlenmese de, her iki gruptaki karaciğer görünürdiffüzyon katsayısı değerleri uluslararası normalizasyon oranı değerleriile pozitif, gama-glutamil transferaz ve alkalen fosfataz değerleri ile negatif korelasyon göstermiştir (sırasıyla r = 0.002, r = -0.007, r = -0.049).Sonuç: Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme, alkol tüketiminin neden olduğukaraciğer fibrozisinin saptanması ve takibi için kullanılabilecek noninvaziv bir görüntüleme tekniğidir

Abstract

Background and Aims: This study aimed to investigate the relationship between liver apparent diffusion coefficient values and potentialearly-stage liver injury by comparing apparent diffusion coefficient values obtained by liver diffusion-weighted magnetic resonance imaging between individuals with a history of excessive alcohol consumption and healthy volunteers. Materials and Methods: This study enrolled 35 individuals with a history of excessive alcohol consumption and 32 healthy volunteers. In all cases, blood samples were taken to measure biochemical parameters and complete blood count. Upper abdominal magnetic resonance imaging including liver diffusion-weighted imaging was performed. Results: In total, 19 individuals with a history of excessive alcohol consumption and 20 healthy volunteers were included in the study. The mean apparent diffusion coefficient values obtained by high b value (b 1000) diffusion-weighted imaging in individuals with a history of excessive alcohol consumption were lower than those in healthy volunteers. Although no significant difference was observed between the two groups in terms of biochemical parameters, hepatic apparent diffusion coefficient values in both groups were positively correlated with international normalized ratio values and negatively correlated with gamma-glutamyl transferase and alkaline phosphatase levels (r = 0.002, r = ?0.007, r = ?0.049, respectively). Conclusion: Diffusion-weighted imaging is a noninvasive imaging technique that can be used for the detection and follow-up of liver fibrosis induced by alcohol consumption.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum