Nisan 2021

Cerrahi prosedürler öncesi anti-HCV taraması: Hastalar yeterince bilgi sahibi mi?

Anti-hepatitis C virus screening before surgical procedures: Are patients sufficiently informed?

Yazarlar
Nilay DANIŞ1, Ayşe ARSLAN2, Abdullah Murat BUYRUK3, Fulya GÜNŞAR4, Ayşın ZEYTİNOĞLU2,İmre ALTUĞLU2, Ulus Salih AKARCA4
Kurumlar
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Trabzon
Sayfa Numaraları
8-12
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Anti-HCV pozitifliği, HCV-RNA, serolojik tarama
Keywords
anti-HCV positivity, HCV-RNA, serology screening

Özet

Giriş ve Amaç: Direkt etkili anti viral ilaçların kullanılmasıyla, hepatit C virüsü enfeksiyonunun tedavisinde başarı oranı %100’e yaklaşmıştır. Bununla birlikte, birçok hasta teşhis konulmayı beklemektedir. Biz mevcut çalışmada cerrahi öncesi hepatit C virüsü taraması yapılan hastalarda anti-hepatit C virüsü ve hepatit C virüs-RNA pozitifliğinin prevalansını belirlemeyi ve hastalığından habersiz olan hastaların oranını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2012-2015 yılları arasında cerrahi kliniklerinde anti-hepatit C virüsü pozitif saptanan hastalar, hepatit C virüs-RNA pozitifliği ve tedavi geçmişi açısından araştırıldı. Hepatit C virüs-RNA pozitifliği açısından hastane kayıtları tarandı. Tedavi bilgilerine Medula Sisteminden (Sosyal Güvenlik Sisteminden entegre bir veri tabanı) ulaşıldı. Tedavisiz anti-hepatit C virüsü pozitif hastalara telefonla pozitiflikten haberdar olup olmadıkları soruldu. Bulgular: 4 yıl boyunca 19627 hasta anti-hepatit C virüsü pozitifliği açısından tarandı. 158 hastada (%0.8) anti-hepatit C virüsü pozitif bulundu (76 erkek, 82 kadın; yaş: 58.2 ± 17.6). Hepatit C virüs-RNA 83 hastada bakılmıştı, 75 hastada hepatit C virüs-RNA testi yoktu. Ulaşılabilen 58 hastanın sadece 14’ü anti-hepatit C virüsü pozitif olduğunu biliyordu. Diğer 44 hasta gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvurmaları konusunda uyarıldı. Sonuç: Cerrahi girişim uygulanan 19627 hastanın %0.8’inde anti-hepatit C virüsü genel Türkiye nüfusuna benzer oranda pozitif bulunmuştur.Hastaların neredeyse yarısında hepatit C virüs-RNA test edilmemiş ve çoğu hasta hepatit C virüsü-RNA’nın test edilmesi ve izlenmesi gerektiği bilgisine sahip değildir. Anti- hepatit C virüsünün cerrahi öncesi taranması yeni hastaların tespiti açısından yetersiz bulunmuştur

Abstract

Background and Aims: The success rate of hepatitis C virus treatment is ~100% after administration of direct-acting antivirals. However, many patients remain undiagnosed. We determined the prevalence of anti-hepatitis C virus and hepatitis C virus-RNA positivity in patients who were screened for hepatitis C virus before surgical procedures and investigated the rate of awareness of their illness. Materials and Methods: Anti-hepatitis C virus screening data were requested and reviewed from all surgical clinics between 2012 and 2015, and positive patients were evaluated for hepatitis C virus-RNA positivity. Treatment data were collected from the Medula System, an integrated database of the Social Security System. Untreated anti-hepatitis C virus positive patients were contacted by phone and asked whether they were aware of their positivity. Results: A total of 19,627 patients were screened for anti-hepatitis C virus during the study period, of which 158 patients (0.8%) were positive (male: 76; female: 82; age: 58.2 ± 17.6 years). Eighty-three patients were tested for hepatitis C virus-RNA, whereas 75 patients were not. Of the 58 patients who could be contacted, 14 were aware of their anti-hepatitis C virus positivity. The remaining 44 patients were alerted to present to the gastroenterology or infectious diseases outpatient clinic. Conclusion: Among the 19,627 patients screened, 0.8% showed anti-hepatitis C virus positivity, which is similar to the prevalence of anti-hepatitis C virus positivity among the general Turkish population. Almost half of the patients were not tested for hepatitis C virus-RNA, and most of the patients had no information about their anti--hepatitis C virus positivity. These results indicate that presurgical anti-hepatitis C virus screening is insufficient for diagnosing new patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum