Nisan 2020

Yetişkin bireylerin sindirim sistemi problemlerinde besin ve bitkisel ürün kullanım durumları

Conditions of use of food and vegetable products in the adults having digestive system problems

Yazarlar
Dilan BARLİN1, Aydan ERCAN2
Kurumlar
Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 1Beslenme ve Diyet Birimi, Ankara
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Edirne
Sayfa Numaraları
31-37
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Bitkisel ürün, geleneksel tedavi, gastrointestinal sistem hastalıkları, beslenme, sindirim sistemi
Keywords
Herbal product, traditional treatment, gastrointestinal system diseases, nutrition, digestive system

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerin sindirim sistemi problemlerinde kullandıkları besin ve bitkisel ürünleri saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi, Aralık 2017-Mart2018 tarihleri arasında Mersin ilinde bulunan bir devlet hastanesine herhangi bir nedenle başvurmuş, aynı hastanede görevli hekimler tarafından ilaç reçeteleri düzenlenmiş ve ilaç reçetelerini temin etmek amacıylabir eczaneye gelmiş olan 18-80 yaş arası 196 yetişkin bireyden oluş-maktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafındanhazırlanan anket formu kullanılmıştır. Çalışma verileri SPSS 17.0 paketprogramı ile uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiş-tir. Bulgular: 196 yetişkin bireyin bulunduğu bu çalışmada 120 (%61.2)birey sık karşılaştığı sindirim sistemi yakınması olduğunu bildirmektedir. Bu bireylerin 57’si (%53.8) sindirim sistemi yakınmalarında besinve bitkisel ürün kullanımı olduğunu bildirmiştir. 63’ü (%70) ise sindirimsistemi yakınmalarında besin ve bitkisel ürün kullanmadığını bildirmiştir.76 bireyin (%38.8) sık yaşadığı sindirim sistemi yakınması bulunmamaktadır. Ancak yakınması olmayan bireylerin 49’u (%46.2) sindirim sistemiyakınmalarında besin ve bitkisel ürün kullanımı olduğunu bildirmiştir.Sonuç: Sindirim sistemi rahatsızlıkları için, etraftan duyulan, medyaveya diğer kitle iletişim araçları üzerinden etkinliği kanıtlanmamış, bitkisel ürünler veya bitkiler kullanmak yerine fiziksel aktiviteyi arttırmak,dengeli ve düzenli beslenmek, yeterli su tüketimini sağlamak, doğru pi-şirme tekniklerini kullanmak, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gibibasit yaşam tarzı değişiklikleri ile üstesinden gelmek sağlıklı bir yaşamiçin temel oluşturacaktır.

Abstract

Background and Aims: This study was conducted to determine thenutritional and herbal products used by adult individuals for their digestive system problems. Materials and Methods: The study sample consisted of 196 adult patients who were between 18 and 80 years old,admitted to a state hospital in Mersin Province for any reason betweenDecember 2017 and March 2018, prescribed a medication by doctorsin the same hospital, and asked to go to a pharmacy to obtain prescriptions for medication. A questionnaire form prepared by the researcherwas used as a data collection tool, and data were evaluated using appropriate statistical methods via SPSS 17.0. Results: Of the 196 adultsincluded in this study, 120 (61.2%) reported frequent gastrointestinalcomplaints. Of these individuals, 57 (53.8%) presented with digestivesystem complaints due to food and plant products, 63 (70%) statedthat they did not blame food and herbal products for their digestivesystem complaints, and 76 (38.8%) had no gastrointestinal complaints.However, 49 (46.2%) of the uncomfortable individuals mentioned thatthey used food and herbal products that likely caused their digestivesystem complaints. Conclusions: As a result, for digestive system disorders, no proven activity on media or other mass communication mediawas observed. Using plant products or plants, increasing physical activity, eating balanced and regular food, consuming a sufficient amountof water, utilizing correct cooking techniques, and regulating dietaryhabits coming from above with simple lifestyle changes will be the basisfor having a healthy lifestyle

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum