Nisan 2020

Hepatit C enfeksiyonunda karaciğer histopatolojik evreleri ile albümin-bilirübin skoru arasındaki ilişki

The relationship between histopathological stages of liver fibrosis and albumin–bilirubin score in chronic hepatitis C infection

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2020
  • Hepatit C enfeksiyonunda karaciğer histopatolojik evreleri ile albümin-bilirübin skoru arasındaki ilişki...
Yazarlar
Harun ERDAL1, Ayfer BAKIR2, Mustafa GÜNEY3, Armağan GÜNAL4, Cemal Nuri ERÇİN5, Ahmet UYGUN5,Mustafa GÜLŞEN5
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, 3Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 4Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 5Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
25-31
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatit C virüs, kronik hepatit C, albümin-bilirü- bin skor, aspartat aminotransferaz/trombosit oran indeksi, fibrozis-4 indeksi
Keywords
Hepatitis C virus, chronic hepatitis C, albumin–bilirubin score, aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index, fibrosis-4 index

Özet

Giriş ve Amaç: Karaciğer fibrozunu değerlendirmek için birçok invazivolmayan biyokimyasal indeksler geliştirilmiştir. Bu çalışmada allbümin-bilirübin skorunun kronik hepatit C virüs enfeksiyonunda gelişen karaciğerfibrozunun tahmininde karaciğer biyopsisine alternatif bir tanı yöntemiolup olamayacağının değerlendirilmesi ve diğer biyokimyasal belirteçlerolan fibrozis-4 ve aspartat aminotransferaz/trombosit oran indeksi ilekarşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yaş aralığı 20 ile 82arasında değişen, karaciğer biyopsisi yapılmış, 27’si erkek ve 11’i kadıntoplam 38 kronik hepatit C virüs enfeksiyonlu hasta değerlendirildi. Albümin-bilirübin, fibrozis-4 ve aspartat aminotransferaz/trombosit oranindeks skorları hesaplandı. Albümin-bilirübin skorunun fibrozis evre >2ve ?4’ü ayırt etme yeteneği ROC analizi ile değerlendirildi ve fibrozis-4ve aspartat aminotransferaz/trombosit oran indeks skoru ile karşılaştı-rıldı. Bulgular: Albümin-bilirübin skorunun fibrozis evre >2 ve fibrozisevre ?4 tanısı için ROC eğrisi altında kalan alan sırasıyla 0.767 (95% Cl:0.564-0.969) ve 0.956 (95% Cl: 0.889-1.000) bulunurken, fibrozis-4 için0.863 (95% Cl: 0.714-1.000) ve 0.926 (95% Cl: 0.833-1.000), aspartat aminotransferaz/ trombosit oran indeks skoru için 0.667 (95% Cl:0.450-0.884) ve 0.640 (95% Cl: 0.378-0.901) idi. Sonuç: Bulgulara görealbümin-bilirübin skorunun fibrozis evre >2 ve ileri karaciğer fibrozunu(fibrozis evre ?4) tahmin edebileceği değerlendirilmiştir. Albümin-bilirü-bin skorunun fibrozis tahminindeki performansı, aspartat aminotransferaz/trombosit oran indeks skoru ve fibrozis-4 ile karşılaştırıldığında sonuçların benzer olduğu ancak fibrozis evre >2 tahmininde fibrozis-4’ün,fibrozis evre ?4’de ise aspartat aminotransferaz/ trombosit oran indeksskorunun daha güvenilir sonuç verdiği değerlendirilmiştir

Abstract

Background and Aims: Many noninvasive biochemical indices havebeen developed to evaluate liver fibrosis. This study aimed to evaluatewhether albumin–bilirubin score might be used as an alternative diagnostic method to performing liver biopsy to help predict liver fibrosis developing in patients with chronic hepatitis C virus infection and comparethe score with other biochemical markers, for example, fibrosis-4 andaspartate aminotransferase-to-platelet ratio index (APRI) scores. Material and Methods: A total of 38 patients between the ages of 20 and 82who had chronic hepatitis C virus infection and who underwent liver biopsy were evaluated. The patients were 27 males and 11 females. Albumin–bilirubin score, fibrosis-4, and aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index score were calculated. Whether albumin–bilirubin scorecould differentiate fibrosis stage >2 from fibrosis stage ?4 was evaluated by ROC analysis, and the score was compared with fibrosis-4 andaspartate aminotransferase-to-platelet ratio index scores. Results: Theareas under the ROC curve for predicting fibrosis stage >2 and advancedliver fibrosis (fibrosis stage ?4) according to the albumin–bilirubin scorewere 0.767 (95% Cl: 0.564–0.969) and 0.956 (95% Cl: 0.889–1.000),respectively, while they were 0.863 (95% Cl: 0.714–1.000) and 0.926(95% Cl: 0.833–1.000) according to fibrosis-4 score and 0.667 (95% Cl:0.450–0.884) and 0.640 (95% Cl: 0.378–0.901) according to aspartateaminotransferase-to-platelet ratio index score. Conclusions: Accordingto the findings, it was concluded that albumin–bilirubin score couldpredict fibrosis stage >2 and advanced liver fibrosis (fibrosis stage ?4).When the performance of albumin–bilirubin score in the prediction of fibrosis was compared with that of aspartate aminotransferase-to-plateletratio index index and fibrosis-4 scores, the results were similar. However,fibrosis-4 score gave more reliable results in the prediction of fibrosisstage >2, while albumin–bilirubin score gave more reliable results in theprediction of advanced liver fibrosis (fibrosis stage ?4)

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum