Nisan 2019

Ülseratif kolitli hastalarda paraoksanaz 1 ve arilesteraz seviyeleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkileri

Paraoxonase 1 and arylesterase levels in patients with ulcerative colitis and their relationship with disease activity

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2019
  • Ülseratif kolitli hastalarda paraoksanaz 1 ve arilesteraz seviyeleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkileri...
Yazarlar
Volkan GÖKBULUT1, Hakan DURSUN2, Mustafa KAPLAN3, Erkin ÖZTAŞ4
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erzurum
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Kırşehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, Eskişehir
Sayfa Numaraları
33-37
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Paraoksonaz 1, inflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit
Keywords
Paraoxanase 1, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada ülseratif kolitli hastalarda serum paraoksonaz 1 ve arilesteraz düzeyleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 38 aktif dönemde ülseratif kolit hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu hastası dahil edildi. Çalışma grubu hastalarından hem aktif dönemde hem de remisyon sağlanınca paraoksonaz 1 ve arilesteraz enzim aktiviteleri çalışıldı. Paraoksonaz 1 ve arilesteraz enzim aktiviteleri aktif dönem, remisyon dönemi ve kontrol grubu arasında kıyaslandı. Bulgular: Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 40.3±14.6 yıl (19-78) olup hastaların 20’si erkek (%52.6) ve 18’i kadın (%47.4) idi. Kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri çalışma grubuna benzerdi. Aktif dönemdeki ülseratif kolit hastalarının ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 65.8±15.0 U/L, ortalama serum arilesteraz değeri ise 151.0±236.6 U/mL olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki hastalarda ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 82.4±58.4 U/L, ortalama serum arilesteraz değeri ise 94.1±134.6 U/ mL olarak tespit edildi. Kontrol grubundaki hastalarda ortalama serum paraoksonaz 1 değeri 131.7±63.5 U/L, ortalama serum arilesteraz de- ğeri ise 287.3±295.6 U/mL olarak tespit edildi. Ülseratif kolitli hastalarda ortalama paraoksonaz 1 ve arilesteraz düzeyleri aktif ve remisyon dönemi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). Aktif ve remisyon dönemindeki ülseratif kolitli hastalarda ortalama paraoksonaz 1 ve arilesteraz değerleri kontrol grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.05). Sonuç: Ülseratif kolitli hastalarda paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı ancak hastalık aktivitesi ile paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktiviteleri arasında ilişki bulunmadığı gösterilmiştir

Abstract

Background and Aims: In this study, we studied serum paraoxanase 1 and arylesterase levels in patients with ulcerative colitis and their relationship with disease activity. Material and Methods: Thirty-eight patients with active ulcerative colitis and 38 healthy controls were included in this study. Paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities in both active and remission phases were studied. Paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities in the active disease phase, the remission phase, and the control group were compared. Results: The mean patient age in the study group was 40.3±14.6 years (19-78); 20 patients were male (52.6%) and 18 were female (47.4%). The demographic characteristics of the patients in the control group were similar to those of the study group. The mean serum paraoxanase 1 level was 65.8±15.0 U/L, and the mean serum arylesterase level was 151.0±236.6 U/mL in patients in the active phase. The mean serum paraoxanase 1 level was 82.4±58.4 U/L, and the mean serum arylesterase level was 94.1±134.6 U/mL in patients in the remission phase. The mean serum paraoxanase 1 level was 131.7±63.5 U/L, and the mean serum arylesterase level was 287.3±295.6 U/mL in the control group. There was no statistically significant difference in mean paraoxanase 1 and arylesterase levels between patients in the active and remission phases (p > 0.05). The mean levels of paraoxanase 1 and arylesterase in patients in the active and remission phases were significantly lower than those in healthy controls (p < 0.05). Conclusion: In patients with ulcerative colitis, paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities were found to be significantly lower than those in the control group, but there was no relationship between disease activity and paraoxanase 1 and arylesterase enzyme activities

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum