Nisan 2019

Akut pankreatitli hastalarda akut böbrek hasarını öngörmedeki nötrofil lenfosit oranının rolü

The role of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting acute kidney injury in patients with acute pancreatitis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2019
  • Akut pankreatitli hastalarda akut böbrek hasarını öngörmedeki nötrofil lenfosit oranının rolü...
Yazarlar
Zeynep BIYIK
Kurumlar
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Selçuklu, Konya
Sayfa Numaraları
16-22
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Akut pankreatit, nötrofil lenfosit oranı, akut böbrek hasarı
Keywords
Acute pancreatitis, acute kidney injury, neutrophil-to-lymphocyte ratio

Özet

Giriş ve Amaç: Bir inflamasyon belirteci olan nötrofil lenfosit oranının çeşitli hastalıklarda akut böbrek hasarı gelişimini predikte ettiği gösterilmiştir. Biz de akut pankreatitte akut böbrek hasarını predikte etmede nötrofil lenfosit oranının rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Eylül 2016 ve Eylül 2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akut pankreatit tanısı ile takip edilen 186 hasta dahil edildi. Akut pankreatit tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde Atlanta sınıflaması kullanıldı. Hastaların acile ilk başvuru sırasındaki laboratuvar değerleri ve prognostik skorlama sistemleri kullanıldı. Akut böbrek hasarı tanısı ve evrelemesi için KDIGO kriterleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 186 hastanın yaş ortalaması 59.3±17.3 olup %59.7’si kadındı. Hastaların %26.3’ünde akut böbrek hasarı gelişmiş- ti. Akut böbrek hasarı gelişen hastalar akut böbrek hasarı gelişmeyen hastalarla karşılaştırıldığında daha ileri yaşta oldukları ve hipertansiyon sıklığının daha fazla olduğu görüldü (her ikisi için p <0.001). Akut böbrek hasarı gelişen hastaların yatış süreleri ve yoğun bakım yatış süreleri anlamlı olarak uzun bulundu (her ikisi için p=0.001). Akut böbrek hasarı grubunda beyaz küre ve nötrofil sayıları anlamlı olarak yüksek bulunurken lenfosit sayısı anlamlı olarak düşük bulundu (her üçü için de p <0.001). Hastaneye kabulde bakılan nötrofil lenfosit oranı ve C-reaktif protein de akut böbrek hasarı grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (her ikisi için p <0.001). Hematokrit, trombosit ve kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği değerleri her iki grupta benzerdi (p >0.05). Akut pankreatit hastalarında akut böbrek hasarı gelişimini bağımsız olarak predikte eden faktörleri belirlemek için yapılan multivariate regresyon analizinde yaş (OR: 0.964, %95 CI: 0.925-1.004, p: 0.008), nötrofil lenfosit oranı (OR: 1.096, %95 CI: 1.028-1.170, p: 0.005) ve BISAP skoru (OR: 6.582, %95 CI: 2.810-15.414, p <0.001) bağımsız etkili faktörler olarak belirlendi. Akut böbrek hasarını öngörmede nötrofil lenfosit oranının ROC eğrisinin altında kalan alan (area under curve) 0.813 (%95 CI 0.742-0.883), 11.24 kesme değeri için duyarlılık %73.4 ve özgüllük ise %81.4 olarak tespit edildi. Sonuç: Hastaneye kabulde bakılan nötrofil lenfosit oranı akut pankreatitli hastalarda akut böbrek hasarı gelişimini predikte etmede faydalı bir belirteç olabilir.

Abstract

Background and Aims: Neutrophil-to-lymphocyte ratio is an inflammatory marker that has been demonstrated to predict the development ofacute kidney injury in various diseases. We investigated the role of theneutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting acute kidney injury in patients with acute pancreatitis. Materials and Method: A total of 186patients diagnosed with acute pancreatitis in Selcuk University Schoolof Medicine between September 2016 and September 2018 were included in this retrospective study. The diagnosis and severity of acutepancreatitis were defined according to the revised Atlanta classification, while the KDIGO criteria were used for the diagnosis and stagingof acute kidney injury. We also collected details pertaining to laboratoryvalues and prognostic scoring systems of the patients obtained at theirfirst visit to the emergency service. Results: Of the 186 patients, morethan half were females (59.7%), and the average age of the patientswas 59.3±17.3 years. Acute kidney injury was detected in 26.3% of thepatients, who were found to be older and more hypertensive than patients without acute kidney injury (p=0.001 for both). The duration ofhospitalization and the duration of intensive care unit stay of patientswith acute kidney injury were significantly longer (p=0.001 for both).White blood cell and neutrophil counts were significantly higher in theacute kidney injury group, whereas the lymphocyte count was significantly lower (p <0.001 for all three). The neutrophil-to-lymphocyte ratioand C-reactive protein levels measured during patient admission weresignificantly higher in the acute kidney injury group (p <0.001 for both).Hematocrit, thrombocyte, and red cell distribution width values weresimilar in both groups (p >0.05). The multivariate regression analysisshowed that age (OR: 0.964, 95% CI: 0.925-1.004, p=0.008), neutrophil-to-lymphocyte ratio (OR: 1.096, 95% CI: 1.028-1.170, p=0.005),and BISAP score (OR: 6.582, 95% CI: 2.810-15.414, p <0.001) wereindependent predictors of acute kidney injury for determining the factors that could independently predict the development of acute kidney injury in patients with acute pancreatitis. The receiver operatingcharacteristic curve revealed an area under curve of 0.813 (95% CI:0.742–0.883), a sensitivity of 73.4%, and a specificity of 81.4% fora cut-off neutrophil-to-lymphocyte ratio value of 11.2. Conclusions:Baseline neutrophil-to-lymphocyte ratio evaluated during patient admission may be a useful predictor of acute kidney injury in patients withacute pancreatitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum