Nisan 2019

Kronik hepatit B hastalarında ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ile fibrozis arasındaki ilişki

Relationship between neutrophil-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume, and fibrosis level in patients with chronic hepatitis B

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2019
  • Kronik hepatit B hastalarında ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ile fibrozis arasındaki ilişki...
Yazarlar
Kadri ATAY
Kurumlar
Mardin Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Mardin
Sayfa Numaraları
7-11
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Fibrozis, nötrofil lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi
Keywords
Fibrosis, neutrophil-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume

Özet

Giriş ve Amaç:Karaciğer biyopsisi kronik hepatit hastalığında karaciğerhasarını göstermek için halen altın standart yöntem olmakla beraber,günümüzde karaciğer hasarını daha kolay belirleyebilmek için birçoknoninvaziv test araştırılmıştır. Bu çalışmada amacımız kronik hepatit Bhastalarında fibrozis belirteci olarak ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya44 kronik hepatit B hastası ve 33 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubualındı. Hasta ve kontrol grupları arasında karşılaştırılmalar yapıldı, ayrıcakronik hepatit B hastaları fibrozis skoruna göre hafif fibrozis ve ilerifibrozis olanlar olmak üzere iki gruba ayrılarak karşılaştırmalar yapıldı.Bulgular: Kronik hepatit B hastalarının yaş ortalaması 43±16 ve kontrolgrubunun yaş ortalaması 41±19 idi. Kronik hepatit B grubunda ortalama trombosit hacmi 10.6±1.2 ve kontrol grubunda 9.5±0.6 bulundu.Bu iki grup arasında istatistiksel fark olduğu görüldü (p=0.0001). Kronikhepatit B hastaları ve kontrol grubu arasında nötrofil lenfosit oranlarıarasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.29). Fibrozis skoru hafif ve ileriolan hastaların ortalama trombosit hacmi düzeyleri karşılaştırıldığındafibrozis skoru hafif olan hastalarda ortalama trombosit hacmi değerlerinin daha düşük olduğu görüldü (sırasıyla 9.7±0.4, 11.5±1.2; p=0.0001).ROC analizinde ortalama trombosit hacminin ileri fibrozisi saptanması-nın en iyi kesim değeri 10,25 alındığında, sensitivitesi %86, spesifitesi%99 olarak bulundu (EAA 0.94; 95% CI; p<0.0001).Sonuç: Bu çalışmaortalama trombosit hacmi değerinin kronik hepatit B hastalarında artmış olduğunu ve artmış ortalama trombosit hacmi değerlerinin kronikhepatit B hastalarında ileri fibrozisi tahmin etmede yardımcı olabilece-ğini göstermiştir.

Abstract

Background and Aims: Hepatitis B virus infection remains a majorhealth problem worldwide. Although liver biopsy is the gold standardprocedure for documenting liver damage in chronic hepatitis, manynoninvasive tests have been investigated for the determination of liverdamage. The aim of this study was to evaluate the role of mean platelet volume and neutrophil lymphocyte ratio as markers of fibrosis inpatients with chronic hepatitis B. Material and Methods: The studyincluded 44 patients with chronic hepatitis B and 33 healthy subjectsas the control group. Demographic and laboratory data were recorded. Patients with chronic hepatitis B were compared with the controlgroup. Patients with chronic hepatitis B infection were then divided intotwo groups, mild fibrosis and advanced fibrosis, and these two groupswere compared. Results: The mean age of patients with chronic hepatitis B was 43±16 years, and the mean age of the control group was41±19 years. The mean platelet volume was 10.6±1.2 in the chronichepatitis B group and 9.5±0.6 in the control group. There was a statistically significant difference between the groups (p=0.0001). meanplatelet volume levels of patients with mild fibrosis were significantly lower than those of patients with advanced fibrosis (respectively,9.7±0.4, 11.5±1.2; p=0.0001). There was no statistically significantdifference in the neutrophil-to-lymphocyte ratio between the chronichepatitis B and control groups. Receiver operating characteristic curveswere used to assess advanced fibrosis in mean platelet volume andmean platelet volume. The cut-off value for the prediction of advancedfibrosis was 10.25, with a sensitivity and specificity of 86% and 99%,respectively (AUC 0.94; 95% CI; p < 0.0001). Conclusion: The presentstudy demonstrated that mean platelet volume is increased in chronichepatitis B, and high mean platelet volume levels may help to predictadvanced fibrosis in patients with chronic hepatitis B.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum