Aralık 2018

Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi

Evaluation of chronic hepatitis and cirrhotic patients with bioelectrical impedance analysis

Yazarlar
Haşim NAR1, İdris KIRHAN2, Hüseyin TAŞKIRAN2, Çiğdem CİNDOĞLU2, Ahmet UYANIKOĞLU3, Necati YENİCE3
Kurumlar
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Servisi, Elazığ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Sayfa Numaraları
137-141
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kronik hepatit, biyoelektrik impedans, karaciğer biyopsisi
Keywords
Chronic hepatitis, bioelectrical impedance, liver biopsy

Özet

Giriş ve Amaç:Bu çalışmada, kronik hepatitli, sirozlu ve sağlıklı bireyler arasında biyoelektriksel impedans analiz yöntemi ile fark olup olmadığı- nın araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Haziran 2012-2013 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji polikliniğinde takip edilen 31 kronik hepatit B ve kronik hepatit C hastası, 35 karaciğer sirozu ve 38 sağlıklı erişkin alındı. Olgular kronik hepatit, karaciğer sirozu ve sağlıklı kontrol olarak üç gruba ayrıldı. Olguların yaş, cinsiyet, boy, kilo, hematokrit, sodyum, potasyum değerleri ve biyoelektriksel impedans analiz ölçümü sonrası elde edilen değerler kaydedildi ve istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Siroz grubunun hematokrit ve sodyum değeri anlamlı olarak düşüktü (p <0.05). Vücut kapasitans değeri kronik hepatitli grupta ve siroz grubunda kontrol grubuna göre yüksekti (p <0.05). Kronik hepatitli grupta rezistans kontrol grubuna göre düşüktü (p <0.05). Vücut hücre kitlesi kronik hepatitli grupta kontrol grubuna göre yüksekti (p <0.05). Kronik hepatitli grupta bazal metabolik hız kontrol grubuna göre yüksekti (p <0.05). Kronik hepatitli grubun yağsız vücut kitlesi kontrol grubuna göre yüksekti (p <0.05). Kronik hepatitli grubun intrasellüler sıvı ve total vücut suyu kontrol grubuna göre yüksekti (p <0.05). Faz açısı kronik hepatitli grupta diğer gruplara göre yüksek olsa da istatistiksel olarak anlamlı değildi (p >0.05). Sonuç: Biyoelektriksel impedans analiz ile sirotik grupta, kontrol ve kronik hepatitli grupla karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik saptanmamasına rağmen kronik hepatitli grupta saptanan değişiklikler biyoelektriksel impedans analiz açısından ilerisi için ümit vericidir

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to investigate whether there was a difference between chronic hepatitis patients, cirrhotic patients, and healthy individuals with bioelectrical impedance analysis method. Materials and Methods: Between June 2012 and June 2013, 31 chronic hepatitis B and C patients, 35 cirrhotic patients who had been followed up in the Gastroenterology outpatient clinic at Harran University Faculty of Medicine and 38 healthy individuals were included in the study. Cases were divided into three groups as chronic hepatitis, liver cirrhosis, and healthy controls. Each patient’s age, sex, height, weight, hematocrit, sodium, potassium values, and values obtained after bioelectrical impedance analysis measurements were recorded and a statistical analysis was performed. Results: The cirrhotic group’s hematocrit and blood sodium level were significantly lower (p < .05). The body capacitance value in the chronic hepatitis and cirrhosis group was higher than that in the control group (p < .05). Resistance in the chronic hepatitis B group was lower than that in the control group (p < .05). The body cell mass value in the chronic hepatitis group was higher than that in the control group (p < .05). The chronic hepatitis group’s basal metabolic rate value was higher than that of the control group (p < .05). The chronic hepatitis group’s lean body mass value was higher than that of the control group (p < .05). The chronic hepatitis group’s intracellular water and total body water values were higher than both of these were in the control group (p < .05). The phase angle was higher in the chronic hepatitis group when compared with other groups, but was not statistically significant (p > .05). Conclusion: Although this study did not find significant changes between cirrhotic patients, chronic hepatitis patients, and control groups with bioelectrical impedance analysis, detecting any changes in patients with chronic hepatitis is promising for the future regarding bioelectrical impedance analysis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum