Aralık 2018

Sirozlu hastalarda gelişen karaciğer dışı kanserlerin özellikleri

Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients

Yazarlar
Enver AKBAŞ, Reskan ALTUN, Murat KORKMAZ
Kurumlar
Department of Gastroenterology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey
Sayfa Numaraları
131-136
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Siroz, hepatosellüler karsinom, karaciğer dışı kanserler
Keywords
Cirrhosis, non-hepatic cancers, hepatocellular carcinoma

Özet

Giriş ve Amaç: Sirozlu hastalarda hepatosellüler karsinom görülmesıklığının artmasının yanında bazı karaciğer dışı kanserlerin görülmesıklığı da artmaktadır. Bizim merkezimizde transplantasyon öncesi takipedilen karaciğer sirozlu hastalarda karaciğer dışı kanserlerin artıp artmadığını değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada merkezimizde takip edilen 1017 sirozlu hastadan karaciğer dışıkanser gelişen 37 hastanın verileri değerlendirildi ve kanser insidansoranları belirlendi. Bu veriler hastanemize ait kanser insidans oranlarıile karşılaştırıldı. Bulgular: Karaciğer dışı kanserlerin görülme sıklığıkontrol grubuna göre erkeklerde 4 kat, kadınlarda 9 kat, toplamda ise7,5 kat artmış idi (p <0,05). Sirozlu hastalarda kanser türlerine görekıyaslandığında ise lösemilerde 93 kat, lenfomalarda 33 kat, safrakesesi kanserlerinde 31 kat, mide kanserlerinde 15,5 kat, renal hücrelikanserlerde 12 kat, sarkomlarda 10 kat, mesane kanserlerinde 9 kat,pankreas, larinks, endometrium ve akciğer kanserlerinde yaklaşık 6kat, prostat kanserlerinde 4 kat (p <0,05), kolon kanserlerinde 2,5 kat,meme kanserlerinde ise 1,2 kat artış söz konusu idi (p >0,05). Sonuç:Sonuç olarak sirozlu hastalarda başta lenfoma ve lösemi olmak üzerebütün karaciğer dışı kanserlerin görülme sıklığı önemli oranda artmışolarak bulundu.

Abstract

Background and Aims: Besides the incidence of hepatocellular carcinoma, the incidence of some non-hepatic cancers also increases in patients with cirrhosis. We evaluated whether there was an increase in the incidence of non-hepatic cancers in patients with cirrhosis diagnosed before transplantation in our center. Materials and Methods: In this retrospective study, a total sample of 1017 patients with cirrhosis who were followed up at our center was reviewed, of which the data of 37 patients who did not develop non-hepatic cancer were evaluated, and the incidence of cancer was determined. These data were compared with the incidence rate of cancer at our hospital. Results: The incidence of non-hepatic cancers was found to be increased by 4-fold in males and by 9-fold in females (overall 7.5-fold) among patients with cirrhosis compared with that in the control group (p < 0.05). Comparison based on the type of cancers in cirrhotic patients revealed an increase by 93-fold for leukemia, 33-fold for lymphoma, 31-fold for gallbladder cancers, 15.5-fold for gastric cancers, 12-fold for renal cell cancers, 10-fold for sarcomas, 9-fold for urinary bladder cancers, ~6- fold for pancreatic, laryngeal, endometrial, and lung cancers, 4-fold for prostate cancers (p < 0.05), 2.5-fold for colon cancers, and 1.2-fold for breast cancers (p > 0.05). Conclusion: There was an increase in the incidence of all non-hepatic cancers, primarily lymphoma and leukemia, in patients with cirrhosis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum