Aralık 2018

Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi

Precancerous lesions effects on the eradication of Helicobacter pylori

Yazarlar
Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1, Muhammet Yener AKPINAR1, Ferdane PİRİNÇÇİ SAPMAZ1, ZeynepGÖKTAŞ2, Gülçin Güler ŞİMŞEK3, Metin UZMAN1, Yaşar NAZLIGÜL1
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Patoloji Bölümü, Ankara
Sayfa Numaraları
117-122
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Atrofi, Helicobacter pylori, intestinal metaplazi
Keywords
Atrophy, Helicobacter pylori, intestinal metaplasia

Özet

Giriş ve Amaç: Mide mukozasındaki Helicobacter pylori yoğunluğu, inflamasyonun aktivite derecesi, gastrit şiddeti ile eradikayon başarısı arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma sayısı sınırlıdır. Biz çalışmamamızda; Helicobacter pylori eradikasyon başarısı üzerine gastrit şiddetinin ve Sidneyklasifikasyon parametrelerinin etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç veYöntem: Çalışmaya; Temmuz 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Ke-çiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Helicobacter pylori enfeksiyonutanısı patolojik olarak konmuş, eradikasyon için bizmut içeren standartdörtlü tedaviyi tamamlayan hastalar dahil edildi. Bulgular: Çalışmayatoplam 634 hasta dahil edildi. Antrumda atrofi varlığında Helicobacterpylori eradikasyon başarısı düşükken, intestinal metaplazi varlığında eradikasyon başarısı etkilenmemiştir (sırasıyla p=0,025 ve p >0,05); benzerşekilde korpustaki atrofi ve intestinal metaplazi olan grupta da eradikasyon başarısı daha azdı (sırasıyla p=0,016 ve p=0,01). Şiddetli gastrit gruplarında eradikasyon başarısızlığı daha fazlaydı (OLGA III-IV içinp=0.015, OLGIM III-IV için p=0.032). Multiple lineer regresyon analizindedeğerlendirildiğinde korpus intestinal metaplazi ve lenfoid agregasyonşiddeti bağımsız risk faktörü olarak değerlendirilmiştir (sırasıyla p=0.002ve p=0.042). Sonuç: Gastrit ciddiyeti, intestinal metaplazi ve gastrik atrofi Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi başarısı üzerinde negatif etkigöstermektedir. Bu yüzden, patolojilerinde bu özelliklere sahip olan hastalarda tedavi protokolü ve tedavi süresi yeniden gözden geçirilmelidir.

Abstract

Background and Aims: There is limited data regarding the effect ofgastritis severity, the existence of atrophy, and intestinal metaplasia onthe Helicobacter pylori eradication. Herein we aimed to investigate therelationship between Helicobacter pylori eradication and histopathological parameters like gastritis severity, intestinal metaplasia and/oratrophy, and the Sydney classification. Material and Methods: Patients diagnosed with Helicobacter pylori gastritis were enrolled in thestudy between July 2017 and December 2017. All patients receivedstandard quadruple therapy with bismuth salt. Results: In total, 634patients were enrolled. The success of Helicobacter pylori eradicationin the presence of atrophy in the gastric antrum was low, while theeradication success was not affected in the presence of intestinal metaplasia (p=0.025 and p >0.05, respectively). Eradication success was lower in the group with atrophy and intestinal metaplasia in the antrum(p=0.016 and p=0.01, respectively). Eradication failure was higher inthe group with severe gastritis (p=0.015 for OLGA III-IV, p=0.032 forOLGIM III-IV). Intestinal metaplasia in the corpus and severity of thelymphoid aggregation were independent risk factors for treatment failure (p=0.002 and p=0.042, respectively). Conclusion: Severity of gastritis, intestinal metaplasia, and gastric atrophy had a negative effecton Helicobacter pylori eradication success. Treatment protocols andduration should be carefully planned in patients with these features

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum