Aralık 2018

Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?

Pancreatic mass with sonoelastography, fokal pancreatitis or pancreatic adeno ca?

Yazarlar
Melike Ruşen METİN 1, Mustafa TAHTACI 2
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Radyoloji Bölümü, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Sayfa Numaraları
104-109
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Elastografi, pankreas, adenokanser, fokal pankreatit
Keywords
Elastography, pancreas, adeno ca, focal pancreatitis

Özet

Giriş ve Amaç: Ultrasonografi pankreas kitlelerinde kullanışlı bir yöntem olmakla birlikte özellikle kuyruk lokalizasyonundaki lezyonlarıngörüntülenmesinde sınırlılıkları vardır ve fokal pankreatik lezyonların benign-malign ayırıcı tanısına katkısı sınırlıdır. Bunun yanı sıra çokkesitli bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile de zaman zaman pankreas kanseri-fokal pankreatit ayırıcıtanısında bazı güçlükler yaşanmakta ve bazen biyopsiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada kesitsel görüntüleme yöntemleri ile fokalpankreatit-pankreas kanseri açısıdan optimal ayırıcı tanı yapılamayanhastalarda transabdominal ultrasonografi ve eş zamanlı sonoelastografi tetkiki yapılarak sonoelastografinin ayırıcı tanıya katkısı araştırıldı.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2013-2017 tarihleri arasında hastanemizde histopatolojik olarak 52 pankreas kanseri ve 14 fokal pankreatittanısı alan hastanın sonoelastografi bulguları karşılaştırıldı. Bulgular:Pankreatik adenokanser hastalarının yaş ortalaması istatistiksel anlamlı olarak fokal pankreatit hastalarından yüksekti. Yine adenokanserhastalarında ortalama serum alfa-fetoprotein seviyesi fokal pankreatithastalarına oranla anlamlı olarak yüksekti. Fakat lezyonların çaplarındave sonoelastografide elde edilen gerinim indeksi değerlerinde her ikigrup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca adenokanser ve fokal pankreatit arasında renkle kodlanma tipleri açısındananlamlı fark elde edilmedi. Sonuç: Sonoelastografi, mükemmel duyarlı-lıkla görüntülenen benign ve malign kitleler arasındaki karekterizasyonve farklılaşmayı artırabilecek ümit verici bir tekniktir. Fakat bu aşamadapankreatik adenokanser ile fokal pankreatit arasındaki fark açısındanhenüz sonoelastografinin özgüllüğü düşüktür.

Abstract

Background and Aims: Ultrasonography is a useful method in pancreatic masses, especially in the localization of lesions in the tail, andthe contribution to the benign-malignant differential diagnosis of focalpancreatic lesions is limited. In addition, multislice computed tomography and magnetic resonance imaging methods are used to detect pancreatic cancer-focal pancreatitis some difficulties are experienced in thedifferential diagnosis and sometimes biopsy is needed. In this study,transabdominal ultrasonography and simultaneous sonoelastographywere performed in patients who could not undergo an optimal differential diagnosis for focal pancreatitis or pancreatic adeno ca, and thecontribution of sonoelastography to differential diagnosis was investigated. Materials and Methods: In this study, sonoelastography findings of 52 pancreatic ca and 14 focal pancreatitis patients were compared histopathologically in our hospital between 2013-2017. Results:The mean age of pancreatic adeno-ca patients was statistically higherthan focal pancreatitis patients. The mean level of serum alfafetoprotein was significantly higher in patients with adeno ca than in patientswith focal pancreatitis. However, there was no statistically significantdifference between the two groups in the diameter of the lesions andstrain index values obtained in the sonoelastography. Furthermore, nosignificant difference was found between adenocarcinoma and focalpancreatitis in terms of color coding types. Conclusion: Sonoelastography is a promising technique to improve the characterization anddifferentiation between benign and malignant masses displayed withexcellent sensitivity. However, at this stage, the specificity of sonoelastography is still low in terms of the difference between pancreatic adenocarcinoma and focal pancreatitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum