Aralık 2018

Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi

The relationship between Helicobacter pylori CagA IgG positivity and gastrointestinal complaints and histopathological findings

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2018
  • Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi...
Yazarlar
Sibel BAKIRCI ÜREYEN 1, Cumali EFE1, Narin NASIROĞLU IMGA1, Tankut KÖSEOĞLU 2, Ersan ÖZASLAN 2,Hasan TUNCA1, Engin SENNAROĞLU 1
Kurumlar
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Genel Dahiliye Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
98-103
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, CagA IgG, gastrointestinal şikayetler, histopatoloji, üre-nefes testi
Keywords
Helicobacter pylori, CagA IgG, gastrointestinal complaints, histopathology, urea breath test

Özet

Giriş ve Amaç:Güçlü immünojen ve sitotoksin olan Helicobacter pyloriCagA dış membran proteinine karşı oluşan IgG tipi antikorların tespitine dayanarak yapılan serolojik testlerin, bu mikroorganizmaların nedenolduğu patolojilerin tespitinde kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır.Bu çalışmada, Helicobacter pylori’ye karşı oluşmuş CagA IgG antikorlarının gastrointestinal yakınmalar, histopatolojik ve demografik veriler ileilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Farklı gastrointestinal yakınmalar ile dahiliye polikliniğine başvurduktan sonra rutindeğerlendirmelerinde üre nefes testi ile Helicobacter pylori açısındanpozitif olarak tespit edildikten sonra tanı amaçlı özofagogastroduodenoskopik biyopsi yapılan 18 yaş üzeri toplam 74 hasta çalışmamı-za dahil edildi. Bu hastalarda CagA proteinine ait özgül IgG antikorvarlığını saptamak için Enzyme Linked Immunosorbent Assay yöntemikullanıldı. Bulgular: Yetmiş dört hastanın 20’si kadın (%27) ve 54’üerkekti (%73). Helicobacter pylori pozitif saptanan hastaların %62’sinde CagA IgG pozitifliği saptandı. CagA IgG pozitif hasta grubunda ensık saptanan gastrointestinal şikayet karın ağrısı ve en sık histopatolojikbulgu kronik aktif gastrit olarak tespit edildi.Sonuç: Helicobacter pylorienfeksiyonu ile ilişkili patolojilerin erken tanısında daha ucuz, pratik veinvaziv olmayan bu serolojik testlerin kullanımının standardize edilmesiiçin uzun dönemli ve büyük örneklem büyüklüğüne sahip çalışmalarınyapılmasına ihtiyaç vardır.

Abstract

Background and Aims: In recent years, there has been a widespreaduse of serologic tests based on detection of IgG-type antibodies againstHelicobacter pylori CagA outer membrane protein, which is a strongimmunogen and cytotoxin, for the identification of pathologies causedby these microorganisms. The aim of this study was to evaluate therelationship between CagA IgG antibodies against Helicobacter pyloriand gastrointestinal complaints and histopathological and demographicdata. Material and Methods: This study included 74 adult patientswho were admitted to the internal medicine outpatient clinic with different gastrointestinal complaints, showed Helicobacter pylori positivityin the urea breath test, and underwent esophagogastroduodenoscopicbiopsy because of the diagnosis. The presence of IgG antibodies againstCagA protein was detected by Enzyme Linked Immunosorbent Assay.Results: The 74 patients included 20 (27%) females and 54 (73%)males. CagA IgG positivity was detected in 62% of the Helicobacterpylori-positive patients. The most common gastrointestinal complaintwas abdominal pain, and the most common histopathological findingwas chronic active gastritis in the CagA IgG-positive patient group.Conclusion: Further long-term studies with a large sample size are neededto standardize the use of these serologic tests, which are inexpensive,practical, and noninvasive, in the early diagnosis of pathologies associated with Helicobacter pylori infection.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum