Ağustos 2018

Gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda şok indeksi ve hematokrit düzeylerinin mortalite üzerine etkisi

The effect of shock index and hematocrit levels on mortality in patients with gastrointestinal bleeding

Yazarlar
Emrullah SEMERCİ 1, Polat DURUKAN 2, Sümeyra YILDIRIM 3, Necmi BAYKAN 4, Şule YAKAR5, Funda İPEKTEN 6
Kurumlar
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Acil Tıp Anabilim Dalı, Elazığ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Acil Tıp Anabilim Dalı, 3İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 6Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kayseri
Nevşehir Devlet Hastanesi, 4Acil Servisi, Nevşehir
Ünye Devlet Hastanesi, 5Acil Servisi, Ünye, Ordu
Sayfa Numaraları
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gastrointestinal sistem kanaması, şok indeksi, hematokrit, mortalite
Keywords
Gastrointestinal hemorrhage, shock index, hematocrit, mortality

Özet

Giriş ve Amaç: Şok indeksi ve hematokrit düzeyinin gastrointestinalsistem kanamalı hastalarda mortalite üzerine etkisinin araştırılması.Gereç ve Yöntem: Çalışma 01.01.2013-30.09.2015 tarihleri arasındaacil servise gastrointestinal sistem kanama semptomları ile başvuran,endoskopik yöntemler ile tanısı konulan hastaların dosyaları ve laboratuvar sonuçları geriye dönük değerlendirilerek yapılmıştır. Dosya değerlendirilmesi sonucu acil servise başvuru anındaki vital bulguları, ilk alınankan tahlillerinin sonuçları, yapılan endoskopik işlemlerin sonuçları vehastanın yatış ve taburculuğu değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma için709 hasta belirlenip 266 hasta uygun bulunmuştur ve dosya taramasısonucu, dosyalarına eksiksiz ulaşılan 150 hasta çalışmaya dâhil edilmiş-tir. Bulgular: Çalışmada 150 hastanın 94’ü erkek olarak bulunmuştur.65 yaş ve üstü olanların toplam hasta sayısının yarısına tekabül ettiğigörülmüştür. En sık şikâyet kanlı kusma ve siyah dışkılama bulunmuştur.Hastaların mortalite oranına bakıldığında %25 olarak hesaplanmıştır.Hastaların başvuru vitalleri değerlendirilmesi sonucu şok indeksinin mortalite üzerine etkisinin olmadığı bulunmuştur (p >0,05). İlk alınan kannumuneleri sonucuna göre hematokrit değerlerlerinin mortalitenin öngörülmesinde yetersiz olduğu saptanmıştır (p >0,05).Sonuç: Şok indeksi ve hematokrit düzeyini mortaliteyi ön görmede yetersiz kaldığı, başkaverilerle desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to investigate theinfluence of shock index, and hematocrit levels on the course of diseaseand mortality in patients with gastrointestinal bleeding. Material andMethods: This study was conducted as a retrospective analysis of laboratory results and medical records of patients referred to the emergency room from January 1, 2013, to September 30, 2015, who presentedwith gastrointestinal bleeding symptoms and diagnosed by endoscopicmethods. Vital signs on emergency room referral, results of endoscopicinterventions and initial blood tests, and the number of hospitalizationsand discharges were noted after chart reviews. A total of 709 patientswere identified, of whom 266 were found to be eligible. A total of 150patients whose medical records were accessible were included in thisstudy after the chart surveys. Results: Of the study patients, 94 weremales, and patients aged >65 years constituted half of the study population. The most frequent complaints were hematemesis and blackstool. The mortality rate among the patients was calculated as 25%.After evaluating the patients’ initial vital signs, we found that therewas no effect of shock index on mortality (p > 0.05). The initial bloodsample results showed that the hematocrit levels were inadequate inpredicting mortality (p > 0.05). Conclusion: Predicting mortality usingonly the shock index and hematocrit levels was found to be inadequate;therefore, these parameters should be supported by additional data.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum