Ağustos 2018

Peptik ülserli hastalarda iskemi modifiye albumin düzeyleri

Ischemia-modified albumin levels in patients with peptic ulcer

Yazarlar
Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1, Ferdane SAPMAZ1, Özlem DOĞAN 2, Özgür ALBUZ3, Metin UZMAN 1
Kurumlar
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, 3Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
74-77
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
İskemi modifiye albumin, peptik ülser
Keywords
Ischemia-modified albumin, peptic ulcer

Özet

Giriş ve Amaç: İskemi modifiye albümin; iskemi ve oksidatif stresindeğerlendirilmesinde yeni kullanılmaya başlanan bir belirteçtir. Bu çalış-manın amacı peptik ülser hastalarında tedavi öncesi ve sonrası serumiskemi modifiye albümin değerlerini ölçmek, iskemi modifiye albümin/albümin oranını hesaplamak ve kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2016-Nisan 2017 tarihleri arasındaKeçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde herhangi bir nedenle üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış vepeptik ülser saptanmış 32 hasta ve 28 sağlıklı kontrol dahil edildi. Biyopsi sonucu Helicobacter pylori saptanan hastalara eradikasyon tedavisibaşlanırken, saptanmayanlara antisekretuvar tedavi verildi. Hastalarınve kontrol grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası iskemi modifiyealbümin değerleri spektrofotometrik olarak ölçüldü, iskemi modifiyealbümin/albümin oranları hesaplandı. Bulgular: Hastalar ve kontrolgrubu arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Peptik ülser hastalarının tedavi öncesi ortalama iskemimodifiye albümin değeri 0.19±0.49 absorbans unit, ortalama iskemimodifiye albümin/albümin oranı 0.42±0.11, kontrol grubunun ortalama iskemi modifiye albümin değeri 0.45±0.16 absorbans unit, iskemimodifiye albümin/albümin 0.11±0.40 olarak hesaplandı. Aradaki farkistatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.0001). Tedavi sonrası iskemi modifiyealbümin 0.20±0.72 absorbans unit, iskemi modifiye albümin/albüminoranı 0.45±0.17 olarak hesaplandı. Tedavi sonrası değerler kontrolgrubu ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi(p<0.0001). Tedavi öncesi ve sonrası değerleri kendi içinde karşılaştı-rıldığında aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı.Sonuç: Peptik ülserli hastalarda tedavi sonrasında da oksidatif stres belirteci olan iskemi modifiye albümin değeri ve iskemi modifiye albümin/albümin yüksek seyretmektedir.

Abstract

Giriş ve Amaç: İskemi modifiye albümin; iskemi ve oksidatif stresindeğerlendirilmesinde yeni kullanılmaya başlanan bir belirteçtir. Bu çalış-manın amacı peptik ülser hastalarında tedavi öncesi ve sonrası serumiskemi modifiye albümin değerlerini ölçmek, iskemi modifiye albümin/albümin oranını hesaplamak ve kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2016-Nisan 2017 tarihleri arasındaKeçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde herhangi bir nedenle üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış vepeptik ülser saptanmış 32 hasta ve 28 sağlıklı kontrol dahil edildi. Biyopsi sonucu Helicobacter pylori saptanan hastalara eradikasyon tedavisibaşlanırken, saptanmayanlara antisekretuvar tedavi verildi. Hastalarınve kontrol grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası iskemi modifiyealbümin değerleri spektrofotometrik olarak ölçüldü, iskemi modifiyealbümin/albümin oranları hesaplandı. Bulgular: Hastalar ve kontrolgrubu arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Peptik ülser hastalarının tedavi öncesi ortalama iskemimodifiye albümin değeri 0.19±0.49 absorbans unit, ortalama iskemimodifiye albümin/albümin oranı 0.42±0.11, kontrol grubunun ortalama iskemi modifiye albümin değeri 0.45±0.16 absorbans unit, iskemimodifiye albümin/albümin 0.11±0.40 olarak hesaplandı. Aradaki farkistatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.0001). Tedavi sonrası iskemi modifiyealbümin 0.20±0.72 absorbans unit, iskemi modifiye albümin/albüminoranı 0.45±0.17 olarak hesaplandı. Tedavi sonrası değerler kontrolgrubu ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi(p<0.0001). Tedavi öncesi ve sonrası değerleri kendi içinde karşılaştı-rıldığında aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı.Sonuç: Peptik ülserli hastalarda tedavi sonrasında da oksidatif stres belirteci olan iskemi modifiye albümin değeri ve iskemi modifiye albümin/albümin yüksek seyretmektedir.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum