Ağustos 2018

Sirozlu hastalarda Child-Pugh evresine göre hepatit B virüs DNA seviyeleri

Hepatitis B virus DNA levels according to the Child-Pugh stage in patients with cirrhosis

Yazarlar
Arife Zühal DEĞİRMENCİOĞLU 1, Yüksel SEÇKİN 2
Kurumlar
Department of 1Internal Medicine, Niğde Ömer Halisdemir University, School of Medicine, Niğde
Department of 2Gastroenterology, İnönü University, School of Medicine, Malatya
Sayfa Numaraları
70-73
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatit B virüsü DNA, siroz, karaciğer yetmezliği, albümin, bilirübin, Child-Pugh Skoru
Keywords
Hepatitis B virus DNA, cirrhosis, liver failure, albumin, bilirubin, Child-Pugh Score

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatit B virüsü nedeniyle siroz gelişen hastalardaChild-Pugh evresine göre HBV DNA düzeylerini karşılaştırmak.Gereç veYöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya hepatit B enfeksiyonu nedeniyle yeni siroz tanısı alan hastalar dahil edildi. Hepatit B virusDNA, albümin, bilirübin ve uluslararası normalleştirilmiş oran düzeyleriChild-Pugh Skorlarına göre karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya ortalamayaşları 52.22±9.42 olan 90 hasta (60 erkek, 30 kadın) dahil edildi. Hergrup 30 hastadan oluşuyordu. Hepatit DNA seviyesi, Grup A’da Grup Bve C’ye kıyasla anlamlı derecede düşüktü (p=0.031). Gruplar arasındaChild-Pugh skorları, albümin, bilirübin ve uluslararası normalleştirilmişoran düzeyleri açısından anlamlı fark bulundu (p=0.0001). Grup B veC’de albümin düzeyleri daha düşüktü ve uluslararası normalleştirilmişoran düzeyleri daha yüksekti (p <0.05). Asit ve ensefalopati 42 (%46,7)ve 79 (%87,8) hastada tespit edildi. C grubunda hem asit hem de ensefalopati daha sık görüldü.Sonuç: Hepatit B enfeksiyonu nedeniyle HBVDNA seviyesi sirozun erken evrelerinde belirgin olarak daha düşüktü vealbümin ve bilirübin düzeyleri nispeten normaldi. Ancak, kronik hepatitB’nin sonraki evrelerinde (Child-Pugh B ve C) asit ve ensefalopati dahasıktır, bilirübin ve hepatit B düzeyleri artmakta ve albümin seviyeleriazalmaktadır.

Abstract

Background and Aims: To compare hepatitis B virus DNA levels according to Child-Pugh stage in patients who developed cirrhosis due tohepatitis B virus. Materials and Methods: This study was conductedas retrospectively. Patients who were newly diagnosed with cirrhosisdue to hepatitis B virus infection were included. hepatitis B virus DNA,albumin, bilirubin, and international normalization rate levels werecompared according to the Child-Pugh Scores. Results: A total of 90patients (60 males, 30 females) with a mean age of 52.22±9.42 yearswere included in this study. Each group consisted of 30 patients. Hepatitis B virus DNA level was significantly lower in the Group A comparedwith the Group B and C (p=0.031). A significant difference was observed between the groups in terms of Child-Pugh scores, albumin, bilirubin, and international normalization rate levels (all p=0.0001). Albumin levels were lower and international normalization rate levels werehigher in the Group B and C (all p<0.05). Ascites and encephalopathywere detected in 42 (%46,7) and 79 (87,8) patients, respectively. Bothascites and encephalopathy were more common in the Group C. Conclusion: Hepatitis B virus DNA level was significantly lower and albuminand bilirubin levels were relatively normal in the early stages of cirrhosisdue to hepatitis B virus infection. By contrast, ascites and encephalopathy were more common, bilirubin and international normalization ratelevels were elevated, and albumin levels were lower in the later stages(Child-Pugh B and C) of chronic hepatitis B.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum