Aralık 2017

Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitli hastalarımız ve plazmaferez deneyimimiz

Our experience on patients with hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis and plasmapheresis

Yazarlar
Muhammet Yener AKPINAR, Erkin ÖZTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mustafa KAPLAN, Volkan GÖKBULUT, Ertuğrul KAYAÇETİN
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
115-117
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Akut pankreatit, hipertrigliseridemi, plazmaferez
Keywords
Acute pancreatitis, hypertriglyceridemia, plasmapheresis

Özet

Giriş ve Amaç: Akut pankreatitin %1-5 nedeni hipertrigliseridemidir.İnsülin infüzyonu, heparin infüzyonu ve plazmaferez hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitin tedavisinde yer almaktadır. Biz bu çalışmamızda hipertrigliseridemiye bağlı oluşan akut pankreatitli hastalarımı-zın demografik özelliklerini, pankreatitlerinin seyrini, uygulanan tedaviyöntemlerini ve plazmaferezin etkinliğini araştırdık. Gereç ve Yöntem:Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde 2012-2016yılları arasında akut pankreatit tanısı konulan hastalar retrospektif olarak tarandı. İlk başvuruda trigliserid değeri 900 mg/dl ve üzeri olanhastalar, diğer etiyolojik nedenlerin yokluğunda hipertrigliseridemiyebağlı akut pankreatit olarak kabul edildi. Hastaların medikal bilgilerinehasta dosyaları ve hastane otomasyon bilgi sisteminden ulaşıldı.Bulgular: Toplam 10 hasta (E/K: 4/6, yaş ortalaması 41,4 (26-51) çalışmayaalındı. Hastalarımızda akut pankreatit atak sıklığı 1,4 (1-3) olarak bulundu. Akut pankreatit şiddetini belirlemede BISAP skorlaması kullanıldı.BISAP skoru yüksek olan hastalara plasmaferez uygulandı (4 hasta). Buhastaların 3 tanesinde psödokist ve walled-off nekroz oluştuğu görüldü.Walled-off nekroz oluşan bir hastaya perkütan drenaj yapıldı. Toplamda hiçbir hastada mortalite izlenmedi. Sonuç: Hipertrigliseridemi, diğernedenlere kıyasla akut pankreatite nadiren yol açar. Bu hastaların erkentanınması ve uygun tedavisi hastalık ilişkili morbidite ve mortaliteninazalmasına yol açar. Plazmaferez özellikle ciddi seyreden hastalarda etkili bir tedavi yöntemidir.

Abstract

Background and Aims: Hypertriglyceridemia is an etiologic cause ofacute pancreatitis, with a frequency of 1%-5%. Insulin infusion, heparin infusion, and plasmapheresis can be used for the treatment ofacute pancreatitis related to hypertriglyceridemia. The aim of our studywas to share our experience with the treatment, clinical course, anddemographic features of patients with acute pancreatitis related to hypertriglyceridemia and the effectiveness of plasmapheresis. Materialand Methods: Patients with acute pancreatitis diagnosed and treatedat Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital during 2014-2016 were screened. Those who had hypertriglyceridemia with levels>900 mg/dl without any potential cause of acute pancreatitis were included in the study as patients with hypertriglyceridemia-induced acutepancreatitis. Medical data were collected from patients’ files and thehospital computer automation system. Results: A total of 10 patients[male/female: 4/6, median age: 41.4 (26-51) years] were included inthe study. The frequency of acute pancreatitis was 1.4. The BedsideIndex of Severity in Acute Pancreatitis scoring system was used to establish the severity of acute pancreatitis. Patients with a high BedsideIndex of Severity in Acute Pancreatitis score were treated with plasmapheresis (n=4). In this group, three patients developed walled off necrosis and pseudocysts. Percutaneous drainage was applied in one patientwith walled off necrosis. No mortality was observed in our patients.Conclusion: Hypertriglyceridemia is a rare cause of acute pancreatitis.Early diagnosis and appropriate treatment are important in this groupfor decreasing the disease-related morbidity and mortality. Plasmapheresis is an effective treatment modality, especially in patients with severehypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum