Aralık 2017

Hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit hastalarının değerlendirilmesi

Evaluation of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis

Yazarlar
Altay KANDEMİR, Adil COŞKUN
Kurumlar
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın
Sayfa Numaraları
110-114
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Akut pankreatit, hipertrigliseridemi, amilaz
Keywords
Acute pancreatitis, hypertriglyceridemia, amylase

Özet

Giriş ve Amaç: Hipertrigliseridemi, akut pankreatitin en yaygın üçüncüsebebidir. Bu çalışmanın amacı, hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatittanısı konulan hastaların karakteristiklerini, tekrar ortaya çıkma sıklığıve mortalitesini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 - Ağustos2017 tarihleri arasında şiddetli hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit tanısı ile kurumumuzda 24 hasta (yaş ortalaması:38,8±6,5 yıl, %79erkek) tedavi edildi. Şiddetli hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatitideğerlendirmek için açlık lipid profili, amilaz, lipaz değerleri ve hastademografik verileri kaydedildi. Bulgular: Çalışma periyodu sırasındakurumumuza akut pankreatit tanısı ile 615 hasta kabul edildi. Şiddetlihipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatiti olan hasta sayısı 24 (%3,9) idi.Tüm hastalarda, medikal tedavi sonrası [standart tedavi ile terapötikplazma aferezi (20 hasta) veya sadece standart tedavi (4 hasta)] trigliserid düzeylerinde anlamlı iyileşme oldu. Bizim hastaların hipertrigliseridemi ile ilişkili olarak bilinen durumlardan, %41,6’sında diyabetesmellitus, %16,6’sında bozulmuş glukoz toleransı, %25’inde aşırı alkolalımı, %8,3’ünde hamilelik vardı. Hastane mortalitesi %4,1, rekürrenpankreatit ise %29 idi. Sonuç: Rekürren pankreatit oranı yüksek saptandı. Bu, düzensiz fibrat kullanımı, diyet uyumumun zayıf olması, kötükan şekeri regülasyonu, hamilelik ile ilişkili olabilir. Mortalite oranı %4,1idi. Bu kısmen bizim multidisipliner takım çalışması sayesinde, serumtrigliserid düzeyinin agresif düzeltilmesinden dolayı olabilir. Şiddetli hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit hızlıca tedavi edilmelidir. Eğerterapötik plazma afarezine ulaşılabiliyor ise trigilserid düzeyi < 500 mg/dl olana kadar yapılmalıdır.

Abstract

Background and Aims: Hypertriglyceridemia is the third most common cause of acute pancreatitis. This study investigated the characteristics and outcomes (recurrence and mortality) of patients presentingwith hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis. Materials andMethods: A total of 24 patients (average age: 38.8±6.5 years, 79%males) treated at our institution for severe hypertriglyceridemia-inducedacute pancreatitis between January 2010 and August 2017 were included in this study. Complete fasting lipid profiles, amylase and lipaselevels, and patient demographics were recorded for the evaluation ofsevere hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis.Results: A totalof 615 patients were admitted with acute pancreatitis in our institution within the study period. Severe hypertriglyceridemia-induced acutepancreatitis was present in 24 patients (3.9%). All patients showed significant improvement in their triglyceride levels with medical treatment[therapeutic plasmapheresis with standard treatment (20 patients) oronly standard treatment (4 patients)]. Of these patients 41.6% hadtype 2 diabetes mellitus, 16.6% had impaired glucose tolerance, 25%displayed excessive alcohol use, and 8.3% were pregnant. All theseconditions are known to be associated with hypertriglyceridemia. Hospital mortality was 4.1%, and recurrent pancreatitis was detected in29% of the patients.Conclusions: A high rate of recurrent pancreatitiswas observed, which may be related to irregular drug use, lack of dietcompliance, poor blood glucose regulation, and pregnancy. The lowmortality rate of 4.1% in this cohort may partly be due to aggressiveserum triglyceride lowering through a multidisciplinary team. Patientswith severe hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis should betreated quickly. If therapeutic plasma exchange is available, triglyceridelevels should be lowered to <500 mg/dl.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum