Aralık 2017

Karabük ilinde çocuk hastalarda hepatit A, B ve C seroprevalansı

Seroprevalence of HAV, HBV, and HCV in pediatric patients in Karabük province

Yazarlar
Erkan DOĞAN 1, Eylem SEVİNÇ2, Cüneyt KURU 3
Kurumlar
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, 3Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabük
Sayfa Numaraları
97-100
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çocuk, HAV, HBV, HCV, seroprevalans
Keywords
Children, HAV, HBV, HCV, seroprevalence

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada Karabük ilindeki çocuklarda Hepatit A, Bve C seroprevalansını saptamayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Kesitseltipteki bu çalışma, Ocak 2015–Aralık 2016 tarihleri arasında çocuk polikliniğimize farklı şikayetlerle başvurmuş 0-18 yaş grubu çocuklarda ger-çekleştirildi. Çalışmaya alınan çocuklar 0-1 yaş, 2-6 yaş ve 7-18 yaş olmaküzere 3 gruba ayrıldı. Çocuklardan alınan kan örneklerinde anti-HAVIgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV değerleri Enzyme-Linked Immunosorbend Assay yöntemi ile test edildi. Bulgular: Çalışmayaalınan 2024 hastanın 785’i (%38,8) kız, 1.239’u (%66,2) erkekti. Hastaların yaşları 0 ile 18 arasında olup, yaş ortalaması 10,24±4,71 yıl idi. anti-HAV IgM pozitifliği %6,5 ve anti-HAV IgG pozitifliği %28 olarak saptandı. Hastaların HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflikleri; sırasıyla%0,2, %61,1 ve %0,1 olarak saptandı.Sonuç: İlimiz ve çevresinde dahaönce hepatit A, B ve C seropozitifliğini gösteren çalışma yoktur. Ülkemizde hepatit A enfeksiyonunun serolojik prevalansı coğrafik bölgelerarasında değişkenlik göstermektedir. İlimizdeki düşük tespit ettiğimizhepatit A seroprevalansı su ve yiyecek hijyeninin iyi kontrol edilmesiyleilişkilendirilebilir. Çalışmamızdaki hepatit B ve hepatit C seroprevalansoranları, ülkemizdeki genel nüfus oranlarıyla uyumludur.

Abstract

Background and Aims: In this study, we aimed to investigate hepatitis A, B, and C seroprevalence in children. Materials and Methods:This cross-sectional study was carried out between January 2015 andDecember 2016 in children aged 0–18 years who applied for routinechild examination to our pediatric clinic. The children were divided into3 groups: 0–1 years, 2–6 years, and 7–18 years. Blood samples weretaken from children, and anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs,and anti-HCV were determined in each sample using enzyme-linked immunosorbent assay method. Results: A total of 2024 patients wereenrolled in the study, out of which 785 (38.8%) were women and 1239(66.2%) were men. The mean age was 10.24±4.71 years. Anti-HAVIgM and anti-HAV IgG were detected in 6.5% and 28% of the patients,respectively. On the other hand, 0.2%, 61.1%, and 0.1% of patientswere detected seropositive for HBsAg, anti-HBs, and anti-HCV, respectively. Conclusion: There is no previous study showing hepatitis A, B,and C seroprevalence in our province and its surrounding area. The seroprevalence rates of hepatitis A vary geographically in the country. Thelow hepatitis A seroprevalence rate may be associated with the goodlevel of food and water hygiene in the province. In our study, HBV andHCV seroprevalence rates are comparable to the general population.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum