Nisan 2017

Primer sklerozan kolanjiti taklit eden otoimmün kolanjiyopati: Vaka sunumu

Autoimmune cholangiopathy mimicking primary sclerosan cholangitis: A case report

Yazarlar

Muhammet Yener AKPINAR, Bülent ÖDEMİŞ, Sabite KAÇAR, Hale GÖKCAN, Ufuk Barış KUZU,Ertuğrul KAYAÇETİN

Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
33-35
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Otoimmün kolanjit, primer sklerozan kolanjit
Keywords
Autoimmune cholangiopathy, primary sclerosan cholangitis

Özet

Otoimmün kolanjiyopati veya immünglobulin G4 ilişkili sklerozan kolanjit immün sistem ilişkili bir kolanjit tipidir. Otoimmün pankreatit sıklıklabu duruma eşlik eder; bununla beraber hastaların çok az bir yüzdesindeotoimmün kolanjiyopati tek başına da görülebilir. 69 yaşında kadın hasta kliniğimize halsizlik, kaşıntı ve sarılıkla başvurdu. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi de intrahepatik safra yollarında çok sayıdadarlık ve dilatasyonlarla beraber ana koledok distalde darlığa rastlandı.Sklerozan kolanjitin diğer nedenlerini ekarte edebilmek için hastadanimmünglobulin G4 çalışıldı ve sonuç 1.200 mg/dl olarak geldi. Bu sonuçla otoimmün kolanjiyopati tanısı kondu. Otoimmün kolanjiyopatiintrahepatik ve/veya extrahepatik safra yollarında darlık olan hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. Şüphe edilen hastalardaimmünglobulin G4 tarama amaçlı kullanılabilir. Otoimmün kolanjiyopatinin tanı ve tedavisi hastaları ilerleyen zamanda siroz veya gereksizcerrahiden koruyacaktır.

Abstract

Autoimmune cholangiopathy or IgG4-related sclerosan cholangitis isan immune- mediated type of cholangitis. Autoimmune pancreatitis isfrequently associated with this condition. However, in a minority ofpatients, autoimmune cholangiopathy exist alone. A 69- year-old female patient was admitted to our hospital with fatigue, pruritus, andjaundice. There were multiple strictures and dilations in the intrahepaticbiliary tree with stricture in the distal part of the common bile duct. Toexclude other causes of sclerosan cholangitis, IgG4 was studied. TheIgG4 titer was 1200 mg/dl; therefore, the diagnosis was autoimmunecholangiopathy. Autoimmune cholangiopathy must be investigated inpatients with biliary strictures in either the intrahepatic or extrahepaticbile ducts. IgG4 can be used to screen for autoimmune cholangitis. Diagnosis and treatment of this condition prevents patients from cirrhosisand unnecessary surgery.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum