Nisan 2017

Türkiye’de çölyak hastalığı ile ICAM-1 gen polimorfizminin ilişkisi

Association of celiac disease with an ICAM-1 gene polymorphism in Turkey

Yazarlar

atma Ebru AKIN 1, Gülay Güleç CEYLAN 2, Aylin DEMİREZER BOLAT1, Öykü TAYFUR YÜREKLİ 3,Mustafa TAHTACI 3, Eyüp SELVİ 1, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK1, Osman ERSOY3

Kurumlar
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji BilimDalı, Ankara
Sayfa Numaraları
26-28
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, intersellüler adezyon molekül-1
Keywords
Celiac disease, intercellular adhesion molecule -1

Özet

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde gluten alımından sonra gelişen kronik intestinal inflamatuvar hastalıktır.İntersellüler adezyon molekül-1 geni, inflamatuvar olaylarda rol alanintersellüler adezyon molekül-1’i kodlamaktadır. Çölyak hastalığı olanların intestinal biyopsi ve serumlarında intersellüler adezyon molekül-1seviyelerinde artış gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız, çölyak hastalığı riski ile intersellüler adezyon molekül-1 gen polimorfizminin ilişkisini araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 çölyak hastası ve 40sağlıklı kontrol dahil edildi. İntersellüler adezyon molekül-1 genindekiG241R(rs1799969) polimorfizmi analiz edildi. Bulgular: Çölyak hastalığı olanlarla kontrol grubu arasında intersellüler adezyon molekül-1geninde G241R polimorfizmi yönünden istatistiksel olarak anlamlı farksaptamadık. Sonuç: Bizim çalışmamızdaki sonuçlara göre çölyak hastalığında intersellüler adezyon molekül-1 G241’in rolünü gösteremedik

Abstract

Background and Aims: Celiac disease is a chronic inflammatory disease of the intestines that occurs after gluten intake in genetically susceptible individuals. The intercellular adhesion molecule -1 gene codesfor the intercellular adhesion molecule -1protein, which plays a pivotalrole in inflammatory diseases. intercellular adhesion molecule -1 levelshave been shown to be increased in celiac disease patients. We aimedto define the relationship between an intercellular adhesion molecule-1 gene polymorphism and celiac disease risk in the Turkish population.Material and Methods: Forty celiac disease patients and 40 healthycontrols were included in this study. The G241 R (rs 1799969) polymorphism was analyzed. Results: No statistically significant difference wasdetected in the frequency of the G241R polymorphism in the intercellular adhesion molecule -1 gene between celiac disease patients andhealthy controls. Discussion: Further larger scale analyses are neededto support the findings of the present study.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum