Aralık 2016

Increased expression of lipocalin-2 in liver tissues in chronic viral hepatitis and neoplasia

Kronik viral hepatitler ve neoplazilerde karaciğer dokusunda artmış lipocalin-2 ekspresyonu

Yazarlar
Mehmet YALNIZ1, Semen YEŞİL ÖNDER2, Ahmet CİHANGİROĞLU 3, İbrahim Hanefi ÖZERCAN 2, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU 1
Kurumlar
Departments of 1Gastroenterology, 2Pathology and 3Internal Medicine, Fırat University School of Medicine, Elazığ
Sayfa Numaraları
111-116
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Lipocalin-2, viral hepatit, hepatosellüler kanser, metastatik karaciğer tümörü
Keywords
Lipocalin-2, viral hepatitis, hepatocellular cancer, metastatic liver tumors

Özet

Giriş ve Amaç: Lipocalin-2 çeşitli inflamatuvar ve neoplastik dokularda artmış olarak bulunmuştur. Ancak karaciğer hastalıkları ile lipocalin-2?nin ilişkisi net olarak ortaya konmamıştır. Bu çalışmada amaç kronik viral hepatitlerde ve neoplastik karaciğer dokularında karaciğer lipocalin-2 ekspresyonunu incelemektir. Gereç ve Yöntem: Toplam 47 (2 normal, 20 benign ve 25 malign) karaciğer dokusu incelendi. Kronik viral hepatit B (n=10) ve kronik viral hepatit C (n=10), hepatosellüler kanser (n=15), adenokarsinoma karaciğer metastazı (n=8) ve nöroendokrin tümörlerden (n=2) elde edilen karaciğer dokuları lipocalin-2 ile immünohistokimyasal olarak boyandı ve boyanma yoğunluğu; 0: boyanma yok, 1+ zayıf, 2+ orta ve 3+ güçlü immünoreaktivite şeklinde derecelendirildi. Bulgular: Karaciğer lipocalin-2 ekpresyonu viral enfeksiyonlarda artmış olarak saptandı ve bu artış hem kronik viral hepatit B hem de C hastalarında yağlı infiltrasyon varlığında daha belirgindi. Nöroendokrin tümörlerin karaciğer metastazında ise lipocalin-2 ekspresyonu oldukça zayıf olup normal karaciğer ile benzerdi. Öte yandan hem hepatosellüler kanser hem de adenokarsinoma karaciğer metastazında ise lipocalin-2 ekspresyonu kronik viral hepatit B ve C?ye kıyasla artmış olarak bulundu (p < 0.001 hepatosellüler kanser vs kronik viral hepatitler, p>0.05 adenokarsinoma karaciğer metasazı vs kronik viral hepatitler). Sonuç: Lipocalin-2?nin karaciğerde ekspresyonu kronik viral hepatitlerde artmış olup yağlı infiltrasyon varlığı artışı daha belirgin hale getirmektedir. Ancak karaciğerde lipocalin-2 ekspresyonunun en belirgin olarak hem hepatosellüler kanser hem de adenokarsinomların karaciğer metastazında olması hücre tipinden bağımsız olarak lipocalin-2?nin neoplazide anlamlı olarak arttığını göstermektedir.

Abstract

Background and Aims: Lipocalin-2 is overexpressed in various inflammatory and neoplastic tissues. However, the relationship between lipocalin-2 and liver diseases has not been documented well. This study investigated the expression of lipocalin-2 in the liver of chronic viral hepatitis and neoplastic tissues. Material and Methods: A total of 47 (2 normal, 20 benign, and 25 malignant) liver tissues were used. Specimens from patients with chronic viral hepatitis B (n = 10) and chronic viral hepatitis C (n = 10), hepatocellular cancer (n = 15), liver metastasis of adenocarcinoma (n = 8), and neuroendocrine tumors (n = 2) were stained for lipocalin-2, and the staining intensity was graded as follows: 0, no staining; 1+, weak; 2+, moderate; and 3+, strong immunoreactivity. Results: Lipocalin-2 expression in the liver was increased in viral infections and was significantly augmented with the presence of fatty infiltration in both chronic viral hepatitis B and chronic viral hepatitis C. Liver metastasis of neuroendocrine tumors showed very weak staining similar to that in the normal liver. However, lipocalin-2 expression was higher in both hepatocellular cancer and liver metastasis of adenocarcinoma than in both chronic viral hepatitis B and chronic viral hepatitis C (p < 0.001 compared to hepatocellular cancer, p > 0.05 compared to liver metastasis of adenocarcinoma). Conclusion: Lipocalin-2 expression in the liver increases with chronic viral hepatitis, and fatty infiltration significantly augments the expression intensity. However, lipocalin-2 expression is highest in both hepatocellular cancer and liver metastasis of adenocarcinoma similarly, suggesting that lipocalin-2 increases during neoplasia independent of the type of the cell.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum