Aralık 2016

Birinci basamak Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde levofloksasin içeren hibrid tedaviprotokolünün etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Evaluating the efficacy and safety of levofloxacin containing hybrid treatment protocol in thefirst-line therapy of Helicobacter pylori eradication

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2016
  • Birinci basamak Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde levofloksasin içeren hibrid tedaviprotokolünün etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilm...
Yazarlar
Sebahat BAŞYİĞİT1, Ayşe KEFELİ 3, Ferdane SAPMAZ1, Özlem DOĞAN 2, Abdullah Özgür YENİOVA4
Kurumlar
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Biyokimya Bölümü, Ankara
Siirt Devlet Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Siirt
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tokat
Sayfa Numaraları
97-101
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori eradikasyonu, levofloksasin,hibrid tedavi
Keywords
Helicobacter pylori eradication, levofloxacin, hybrid treatment

Özet

Giriş ve Amaç: Birinci basamak Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde levofloksasinli hibrid tedavi protokolünün eradikasyon başarısını ve tolere edilebirliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif olarak dizayn edildi. Çalışmaya endoskopik biyopsi ile histopatolojik olarak Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısı almış ve birinci basamak tedavi rejimi olarak 14 günlük levofloksasinli hibrid tedavi protokolü (birinci hafta; rabeprazol 2x20 mg + amoksisilin 2x1 gr, ikinci hafta; rabeprazol 2x20 mg + amoksisilin 2x1 gr + metronidazol 3x500 mg + levofloksasin 1x500 mg) verilmiş olan ve tedavi süresini tamamladıktan 6 hafta sonrasında Helicobacter pylori dışkı antijen testi ile eradikasyon kontrolü yapılmış olan hastalar dahil edildi. Levofloksasinli hibrid tedavi protokolü verildiği halde sonuç değerlendirmesine katılmayan hastaların verileri de ayrıca kaydedildi. Hastane kayıtlarından hastalara ait reçete bilgileri, laboratuvar testleri, endoskopik ve patolojik bulguları elde edildi. Hastaların tedaviye uyum durumu, tedavi alırken yaşadıkları ilaç yan etkileri hastalarla yapılan telefon görüşmesi sonucunda kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 92 hasta PP (per protocol) grubu olarak, tedavi başlanmış olan toplam 130 hasta ise ITT (intention to treat) grubu olarak tanımlandı. Eradikasyon başarısı ITT grubunda %56.2 (%95 CI:%48.4-%64), PP grubunda %79.3 (%95 CI:%71.5-%87.6) olarak hesaplandı. Hastaların %6.9?unun yan etki nedeniyle tedaviyi bıraktığı belirlendi. Sonuç: Levofloksasinli hibrid tedavi protokolü güvenli bir tedavi olmasına karşın sağladığı eradikasyon başarısı ve maliyet etkinlik analizi açısından uygun bir tedavi değildir.

Abstract

Background and Aims: We aimed to evaluate the efficacy and tolerability of levofloxacin containing hybrid treatment protocol in the firstline therapy of Helicobacter pylori eradication.Material and Methods: This retrospective study included patients who were diagnosed with Helicobacter pylori infection histopathologically by endoscopic biopsy and underwent a 14-day levofloxacin containing hybrid treatment protocol (first week, rabeprazole 2x20 mg + amoxicillin 2x1 g; second week, rabeprazole 2x20 mg + amoxicillin 2x1 g + metronidazole 3x500 mg + levofloxacin 1x500 mg) as a first-line treatment regimen and controlled for Helicobacter pylori eradication using Helicobacter pylori stool test 6 weeks later from the end of the treatment. Data were also recorded for patients who did not come for eradication control while they were taking the levofloxacin containing hybrid treatment protocol. Patients? details regarding their prescriptions, laboratory tests, and endoscopic and pathologic findings were obtained from hospital records. Patients? treatment compliance and the side effects related to the treatment, which they experienced while taking the medication, were recorded through telephone interviews. Results: A total of 92 patients who fulfilled the inclusion criteria of the study were defined as the per protocol group, and a total of 130 patients who took the treatment were defined as the intention to treatment group. Eradication rates were calculated to be 56.2% (95% CI: 48.4%-64%) for the intention to treatment group and 79.3% for the per protocol group (95% CI: 71.5%-87.6%). It was observed that 6.9% of patients discontinued the treatment because of side effects. Conclusion: Although levoflox- acin containing hybrid treatment protocol is a safe treatment, it is not suitable in terms of eradication success and cost-effectiveness analysis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum