Aralık 2014

Inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivite tayininde endoskopik aktivite indeksleri ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişki

Correlation between clinical and endoscopic activity indices and laboratory parameters in determining the activity of inflammatory bowel disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2014
  • Inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivite tayininde endoskopik aktivite indeksleri ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişki...
Yazarlar
Koray KOÇHAN, Emrullah ERDEM, Gül BABACAN, Nurcan PAKER, Yasemin GÖKDEN, Ayça D. SALTÜRK, Serhat ÖZER, Fatin KOÇAK, Can GÖNEN
Kurumlar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
101-106
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Aktivite indeksleri, inflamatuvar barsak hastalıklar
Keywords
Activity indices, inflammatory bowel diseases

Özet

İnflamatuvar barsak hastalıkları genetik olarak yatkın kişilerde, nedeni ve mekanizması tam olarak bilinmeyen, kronik seyirli, remisyon ve alevlenme dönemleriyle karakterize inflamatuvar bir hastalık grubudur. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki önemli hastalığı içermektedir. Bu hastalarda; hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi, tedavinin şekillendirilmesi için birçok klinik aktivite göstergeci ve non invaziv belirteç kullanılmış, fakat hiçbiri inflamatuvar aktivitenin saptanmasında histopatolojik ve endoskopik incelemeler kadar kesin bulgu vermemiştir. İnflamatuvar barsak hastalıklarında aktivitenin belirlenmesi amacı ile ülseratif kolit için yaygın kullanım bulan klinik indeksler; Truelove-Witts ve Rachmilewitz klinik aktivite indeksidir. Crohn hastalığında ise tüm dünyada kabul edilen klinik indeks Crohn hastalığı aktivite indeksidir. Endoskopik indeksler içerisinde; ülseratif kolit için endoskopik Mayo Skoru ve Crohn hastalığı için basit endoskopik skor yaygın kullanım alanı bulmuş indekslerdir. Biz bu çalışmada yaygın kullanılan bu aktive indeksleriyle günlük pratiğimizde sık kullandığımız laboratuvar parametrelerini karşı-laştırdık. Bu amaçla inflamatuvar barsak hastalıkları klinik ve endoskopik takibinde bu parametrelerin değerini araştırdık.

Abstract

Inflammatory bowel disease are a group of chronic inflammatory disorders of unknown etiology in genetically-predisposed individuals that are characterized by chronic periods of exacerbation and remission. Two major types of inflammatory bowel disease are ulcerative colitis and Crohn’s diseases. Although many clinical activity indicators and non-invasive markers are used to evaluate disease activity and treatment in these patients, none yielded results as definitive as histopathological and endoscopic investigations for determining inflammatory activity. Commonly used clinical indices to determine ulcerative colitis disease activity in inflammatory bowel disease are Truelove-Witts’ Criteria and Rachmilewitz Clinical Activity Index. The Crohn’s Disease Clinical Activity Index is accepted worldwide as a clinical index of Crohn’s disease while among endoscopic indices, the Mayo Score for ulcerative colitis and Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease are commonly used. In this study, we compared these widely used activity indices with laboratory parameters frequently used in our daily practice. For this purpose, we investigated the value of these parameters in clinical and endoscopic follow-up of Inflammatory Bowel Diseases.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum