İnflamatuvar barsak hastalığında Hepatitis-B aşılamasının etkinliği

The effectiviness of hepatitis-B vaccination in inflammatory bowel disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • İnflamatuvar barsak hastalığında Hepatitis-B aşılamasının etkinliği...
Yazarlar
Selçuk DİŞİBEYAZ1, Aygül TÜRKMEN2, Erkan PARLAK1, Gül SAYDAM2, Aysel ÜLKER1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1 ve Biyokimya Bölümü2, Ankara
Sayfa Numaraları
25-30
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
İnflamatuvar barsak hastalıkları, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, HBV aşılaması.
Keywords
Inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn’s disease, HBV vaccination.

Özet

Giriş ve amaç: Sık hospitalizasyon, kan transfüzyonu ve endoskopik girişimler nedeniyle, inflamatuar barsak hastaları Hepatitis- B virüsü infeksiyonu açısından risk grubundadır. Bu çalışmanın amacı, inflamatuvar barsak hastaları hastalarının Hepatitis- B virüsü aşılamasına yanıtının değerlendirilmesidir. Gereç ve yöntem: Toplam 41 hasta (24 ülseratif kolit, 17 Crohn hastalığı) ve 28 kontrol, 3 doz (0,1 ve 6.aylarda) rekombinant Hepatitis- B virüsü aşısı ile aşılandı. Gruplar serokonversiyon oranı, efektif immünite (antiHBs ≥ 100mIU/mL) ve antiHBs antikoru titrasyon ortalamaları yönünden karşılaştırıldı. Bulgular: Serokonversiyon oranı açısından inflamatuvar barsak hastaları (%75.6) ile kontrol grubu (%92.8) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.06). Efektif immün yanıt inflamatuvar barsak hastalarında (%34.1), kontrol grubundan (%82.1) daha düşüktü (p<0.01). İnflamatuvar barsak hastaları, kontrol grubuna göre daha düşük antiHBs titrasyon ortalamalarına sahipti. (176.9 mIU/mL x 350.3mIU/mL) (p<0.01). Yaşın kırkdan büyük olması, aktif veya değişken gidiş (aşılama sırasında en az bir kez aktifleşme), ülseratif kolit de sol kolon, Crohn hastalığı’da kolonik yerleşim ve immün supresif tedavi alma inflamatuvar barsak hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük serokonversiyon oranı ve antiHBs titrasyon düzeylerine neden olan faktörler olarak bulundu. İnflamatuar barsak hastalıkları varlığında aşıya yanıtsızlık riski 3.42, düşük immün yanıt riski ise 3.37 kat artmaktadır. Sonuç: İnflamatuvar barsak hastalarında Hepatitis- B virüsü aşısına yanıt kötüdür. Aşılama remisyon periodunda yapılmalı ve yanıt izlenmelidir.

Abstract

Background and aim: Inflammatory bowel disease patients are at high risk for hepatitis- B Virus infection due to the frequent need for hospitalisation, blood transfusion and endoscopic examination. The aim of this study was to evaluate the responsiveness of inflammatory bowel disease patients to hepatitis- B Virus vaccination. Material and methods: A total of 41 patients (24 ulcerative colitis and 17 Crohn’s disease) and 28 healthy controls were vaccinated with a recombinant hepatitis- B virus vaccine (at months zero, one and six). Groups were compared for seroconversion rate, effective immunity (antiHBs ≥ 100mIU/ml) and mean titers of antiHBs Ab. Results: There was no significant difference in the seroconversion rate between inflammatory bowel disease patients (75.6% ) and controls (92.8%) (p=0.06). However, the effective immunity response rate was lower in inflammatory bowel disease patients (34.1%) than controls (82.1%) (p= 0.01<0.05). Inflammatory bowel disease patients also had lower anti HBs Ab titers than controls (176.9 vs 350.3mIU/mL), (p<0.01). Age over 40, an active or fluctuating (sometimes active) clinical course during the vaccination period, left sided disease in ulcerative colitis, colon location in Crohn’s disease and immunosuppressive therapy during the vaccination period caused significantly lower seroconversion rates and mean AntiHBs Ab titers in inflammatory bowel disease patients than controls. The relative risk for lack of response was 3.42 and for low immunity was 3.37 in the presence of inflammatory bowel disease. Conclusion: Response to Hepatitis- B Virus vaccination is low in inflammatory bowel disease patients. Vaccination should administered during a remission period and the response monitored.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum