Nisan 2014

Hiperplastik polibe bağlı ince barsak invajinasyonu

Small bowel invaginations due to hyperplastic polyps

Yazarlar
Aygül ÖZDEMİR 1 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2 , Ramazan ERYILMAZ 3 , Nurettin KATRANCI 4 , Dinç SÜREN 5
Kurumlar
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Genel Cerrahi Kliniği,5 Patoloji Kliniği, Antalya
Antalya Özel Anadolu Hastanesi, 4 Radyoloji Kliniği, Antalya
Sayfa Numaraları
25-27
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Hiperplastik polip, erişkin, invajinasyon, intestinal obstrüksiyon
Keywords
Hyperplastic polyp, adult, invagination, intestinal obstruction

Özet

Hiperplastik polip en sık görülen non-neoplastik polip tipidir. Hiperplastik poliplerin çoğu asemptomatik olup endoskopide rastlantısal olarak saptanır. İnce barsak invajinasyonuna sıklıkla çocuklarda görülür. Erişkinlerde ince barsak invajinasyonu %5 oranında görülmekle birlikte bunların %80-90’ında altta yatan barsak patolojisi eşlik etmektedir. Bu yazıda erişkin hastada aralıklı karın ağrısı, kilo kaybı ve rektal kanamaya yol açan ince barsakta çok sayıda hiperplastik polibin neden olduğuince barsak invajinasyon vakası sunulmuştur.

Abstract

Hyperplastic polyps are the most common type of gastrointestinal tract polyps. Invagination is a rare cause of mechanical intestinal obstruction in adults. A diagnosis of invagination in an adult patient strongly suggests the presence of a pathology. Hyperplastic polyps are benign lesions in various parts of the gastrointestinal tract. Intussusception due to hyperplastic polyps is uncommon. We report multiple hyperplastic polyps of the small bowel that presented as intussusception in a 28-year-old woman.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum