Ağustos 2013

Gastrik preneoplastik bulguların kolon polibi ile ilişkisi

The relationship between gastric preneoplastic findings and colon polyps

Yazarlar
İsmail Hakkı KALKAN 1 , Ferdane SAPMAZ 2 , Sefa GÜLİTER 2 , Pınar ATASOY 3
Kurumlar
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3 Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
Sayfa Numaraları
108-112
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, gastrik atrofi, intestinal metaplazi, kolon polibi, adenoma
Keywords
Helicobacter pylori, gastric atrophy, intestinal metaplasia, colon polyp, adenoma

Özet

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori enfeksiyonu ile kolon polibi gelişimi arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Mide için preneoplastik olduğu bilinen atrofi ve intestinal metaplazi ile kolon polibi gelişimi arasındaki ilişki ise henüz yeterince irdelenmemiş-tir. İki merkezde yürütmüş olduğumuz çalışmada, gastrik preneoplastik bulgu varlığı ile kolon polibi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem:Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji polikliniklerine 01.01.2012 ile 01.09.2012 tarihleri arasında başvuraran hastalardan özofagogastroduodenoskopi yapılarak Helicobacter pylori için biyopsi örneği alınan ve eş zamanlı kolonoskopi işlemi yapılan olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri, polip saptanan olgularda polip karakteristikleri (büyüklük, sayı, histoloji) ve özofagogastroduodenoskopik biyopsi sonucuna göre gastrik atrofi-intestinal metaplazi ve Helicobacter pylori pozitifliği Sydney klasifikasyonuna göre kaydedildi. Bulgular:Çalışmaya yaş ortalaması 57,4±13,3 olan toplam 150 (93 erkek, %62,0) olgu dahil edildi. Olguların 51’inde (%34,0) en az 1 kolon polibi mevcuttu. Kolon polibi ve adenoma varlığı için atrofi [(Sırasıyla; OR:3,1 (p=0,01) ve OR:3,2 (p=0,02)] bağımsız risk faktörü idi. Toplam adenomatöz polip çapı atrofinin derecesi (p=0,04) ve intestinal metaplazinin derecesi (p=0,01) ile, toplam adenom sayısı ise atrofinin derecesi (p=0,01), intestinal metaplazinin derecesi (p<0,001) ile korele idi. Sonuç:Çalışmamızda; gastrik atrofi kolon polibi/adenom gelişimi için bağımsız risk faktörü olarak bulundu. Helicobacter pylori pozitifliğinin kolon polibi varlığı ile ilişkisi saptanmadı. Gastrik preneoplastik lezyonlar ile kolon neoplazisi arasındaki ilişkinin konfirme edilebilmesi için geniş ölçekli, popülasyon tabanlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Abstract

Background and Aims: There are conflicting data regarding the relationship of Helicobacter pylori infection and the development of colon polyp. Although it is known that gastric atrophy and intestinal metaplasia are gastric preneoplastic findings, to date, the relationship between these findings and colonic polyp development has not been studied sufficiently. In our two-center study, we aimed to study the association between gastric preneoplastic lesions and the occurrence of colonic polyp. Materials and Methods:The patients who admitted to the Gastroenterology Outpatient Clinics of Kırıkkale University Faculty of Medicine and Kırıkkale Yüksek Ihtisas Hospital from January 1, 2012 to September 1, 2012 and underwent routine colonoscopy and had gastric biopsies taken for Helicobacter pylori infection on esophagogastroduodenoscopy were enrolled in the study. Patient demographic data (gender and age), information on colon polyp characteristics (size, number of polyps, and histology), and the presence and density of Helicobacter pylori, gastric atrophy and intestinal metaplasia in gastric biopsies according to Sydney classification were recorded. Results:The study group included 150 patients (males: 93, 62,0%), and the mean age of the participants was 57,4±13,3 years. Fifty-one (34,0%) of the patients had at least one colon polyp. Gastric atrophy was an independent risk factor for the development of colon polyp and adenoma (odds ratio: 3,1 (p=0,01) and odds ratio: 3,2 (p=0,02), respectively). Total adenomatous polyp size and the density of gastric atrophy (p=0,04) and of intestinal metaplasia were positively correlated (p=0,01). The total number of colonic adenomas was positively correlated with the density of atrophy (p=0,01) and of intestinal metaplasia (p<0,001). Conclusions:In our study, gastric atrophy was an independent risk factor for the development of colon polyp/adenoma. The presence of Helicobacter pylori was not related with the development of colon polyp or adenoma. Large, population-based studies are required to confirm the relationship between gastric preneoplastic findings and the development of colon polyp.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum