Ağustos 2013

Karaciğer kist hidatik hastalığının perkütan tedavisinde kullanılan PAIR ve kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

A comparison of PAIR and catheterization methods in the percutaneous treatment of liver hydatid disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2013
  • Karaciğer kist hidatik hastalığının perkütan tedavisinde kullanılan PAIR ve kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması...
Yazarlar
Eyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY 1 , Mehmet YURDAKUL 1 , Rıza Sarper ÖKTEN 1 , Hasan BÜYÜK 1 , Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR 1 , Melih EREREN 1,3
Kurumlar
1 Department of Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara
2 Department of Radiology, Aksaray State Hospital, Aksaray
3 Department of Radiology, Ağrı State Hospital, Ağrı
Sayfa Numaraları
100-107
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Kist hidatik, ekinokokkozis, perkütan tedavi, PAIR, kateterizasyon yöntemi
Keywords
Hydatid cyst, echinococcosis, percutaneous treatment, PAIR, catheterization method

Özet

Giriş ve Amaç:Bu çalışmanın amacı, karaciğer kist hidatik hastalığının perkütan tedavisinde kullanılan perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon ve kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem:Kliniğimize karaciğer kist hidatik hastalığı tanısı ile başvuran, 25 hastada, 33 adet hidatik kiste, ultrasonografi eşliğinde, perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon ve kateterizasyon yöntemleri ile perkütan tedavi uygulandı. Aspirasyon sonrası sklerozan ajan olarak, kist içerisine saf alkol ve hipertonik salin solüsyonları enjekte edildi. Takip incelemeler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi yardımı ile yapılmış olup, periyodik aralıklarla, kist morfolojileri incelendi. Bulgular:Perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon yöntemi uygulanan hastalarda işlem sırasında komplikasyon gelişme oranı ve hastanede yatış süreleri, kateterizasyon yöntemi uygulanan hastalara oranla daha az bulunmuş olup, takip süresince nüks gelişme oranı perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon yöntemi uygulanan hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur. Takipte perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon ve kateterizasyon yöntemi uygulanan her iki grup hastada, işlem öncesi ve işlem sonrası kist boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmamıştır. Sonuç:Büyük boyutlu, enfekte ve komplike hidatik kistlerde, optimal drenaj ve skolisidal etkinin sağlanabilmesi için, kateterizasyon yönteminin, perkütan aspirasyon, enjeksiyon, reaspirasyon yöntemine tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Abstract

Background and Aims:The aim of this study was to compare the puncture-aspiration-injection and re-aspiration and catheterization methods in the percutaneous treatment of hydatid cyst disease of the liver.Materials and Methods:Thirty-three hydatid cysts of 25 patients who applied to this clinic with a diagnosis of hydatid cyst disease of the liver underwent percutaneous treatment using puncture-aspirationinjection and re-aspiration or catheterization method, accompanied by ultrasonography. Following aspiration, absolute alcohol and saline solutions were injected into the cyst as sclerosant agent. Subsequent observations were carried out using ultrasonography and computed tomography, and cyst morphologies were examined in varying intervals. Results:The rate of complications and hospitalization period of patients in the puncture-aspiration-injection and re-aspiration treatment group were lower while the rate of relapse was found higher when compared to the patients in the catheterization treatment group. No statistically significant correlation in pre-intervention and post-intervention cyst size was determined in the puncture-aspiration-injection and re-aspiration and catheterization groups. Conclusions: We believe the catheterization method is preferable over the puncture-aspiration-injection and re-aspiration method to ensure optimal drainage and scolicidal effect in large, infected and complicated hydatid cysts.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum