Nisan 2013

Özofagus varis kanamalı hastalarda etiyolojik sebepler ve tedavi protokollerinin karşılaştırılması

Comparison of the treatment protocols and etiologic factors in patients with esophageal varicealbleeding

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2013
  • Özofagus varis kanamalı hastalarda etiyolojik sebepler ve tedavi protokollerinin karşılaştırılması...
Yazarlar
Demet YALÇIN KEHRİBAR 1 , Sibel DEMİRAL SEZER 2 , Coşkun YILDIZ 3
Kurumlar
Gazi Devlet Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, Samsun Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 İç Hastalıkları Kliniği, 3 Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sayfa Numaraları
17-21
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Özofagus varis kanaması, portal hipertansiyon, somatostatin, terlipressin
Keywords
Esophageal variceal bleeding, portal hypertension, somatostatin, terlipressin

Özet

Giriş ve Amaç:Portal hipertansiyonun bir komplikasyonu olan özofagus varis kanamasının medikal tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. Somatostatin ve terlipressin günümüzde varis kanamasının medikal tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Bu çalışmanın amacı, portal hipertansiyona bağlı özofagus varis kanamalarının etiyolojilerini ve tedavide kullanılan somatostatinin ve terlipressinin etkinliğini ve güvenirliğini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak takip edilen 50 hastanın verileri geriye dönük değerlendirildi. Kanama ile başvuran 25 hastaya endoskopik bant tedavisi sonrası somatostatin ve diğer 25 hastaya terlipresin tedavisi verildi. Her iki grubun; hastanede yatış süreleri, tekrar kanama oranları, kan transfüzyonu ve mortalite oranları karşılaştırıldı.Bulgular:Bu çalışmadaki etiyolojik nedenlerde ilk üç sırada hepatit B enfeksiyonu, alkol ve idiyopatik karaciğer sirozu saptandı. Tedavide somatostatin ve terlipressin arasında anlamlı fark bulunmazken, tedavi oranları somatostatinde %56, terlipressinde %60 olarak bulundu. Ayrıca terlipressinin Child A-B’ye giren hastalarda etkinliği somatostatine göre daha yüksek, Child C hastalarda daha düşük saptanmıştır. Sonuç:Somatostatin ve terlipressin özofagus varis kanamasında birincil tedavide oldukça etkindirler ve güvenli bir şekilde uygulanabilirler.

Abstract

Background and Aims:Various drugs are used in the medical treatment of esophageal variceal bleeding, which is an important complication of portal hypertension. Today, somatostatin and terlipressin are widely used in the medical treatment of variceal bleeding. The purpose of this study was to evaluate the etiology of esophageal variceal bleeding due to portal hypertension and to compare the efficacy and reliability of somatostatin and terlipressin in the treatment. Materials and Methods:The data of 50 patients, followed prospectively, were evaluated retrospectively. Somatostatin was given to 25 of these patients as treatment following endoscopic band ligation. The other 25 patients were treated with terlipressin. The length of hospital stay, recurrence of bleeding, blood transfusion, and mortality rates were compared between the two groups. Results:Hepatitis B, alcohol, and idiopathic liver cirrhosis were the three primary etiological factors in this study. There were no significant differences in the efficacy of treatment between somatostatin and terlipressin, with cure rates of 56% and 60%, respectively. Terlipressin was more effective than somatostatin in Child A – B patients, but less effective in Child C patients. Conclusions:Somatostatin and terlipressin are quite effective in the primary treatment of esophageal variceal bleeding and can be implemented safely.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum