Nisan 2013

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik tedavinin başarısı ve tekrar kanama oranları

Endoscopic treatment success and rebleeding rates in non-variceal upper GI bleeding

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2013
  • Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik tedavinin başarısı ve tekrar kanama oranları...
Yazarlar
İrfan KORUK, Hakan ÇAM, Musa AYDINLI, Murat Taner GÜLŞEN, Mehmet KORUK, Cemil SAVAŞ, Abdurrahman KADAYIFÇI
Kurumlar
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep
Sayfa Numaraları
9-12
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Üst gastrointestinal sistem kanama, endoskopik tedavi, tekrar kanama
Keywords
Upper gastrointestinal bleeding, endoscopic treatment, re-bleeding.

Özet

Giriş ve Amaç:Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopik tedaviler arasında injeksiyon tedavisi, termal koagülasyon metodları, argon plazma koagülasyon ve endoskopik klip uygulaması sayılabilir. Bu çalışmada endoskopik tedavi yöntemleri ile tekrar kanama arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve Yöntem:Çalışmaya bir yıllık süre içerisinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesi’nde üst gastrointestinal sistem kanama nedeni ile endoskopi yapılan hastalar alındı. Bulgular: Toplam 5451 hastanın 305 tanesinde üst gastrointestinal sistem kanama ön tanısı ile endoskopi yapıldı. Bu hastaların 68 adedinde (%22,2) varis dışı kanama tespit edildi. Bu hastaların 38 tanesinde (%55,8) duodenal ülser, 23’ünde (%33,8) gastrik ülser, 7’sinde (%10,2) eroziv gastropati-bulbopati nedenli kanama izlendi. Duodenal ülserli hstaların 28’inde (%73,6) ve gastrik ülserli hastaların 13’ünde (%56,5) sadece injeksiyon tedavisi, her iki grupta 10’ar hastada (%26,3/%43,4) kombine tedavi (injeksiyon tedavisi+termal koagülasyon; injeksiyon tedavisi+argon plazma koagülasyon) uygulandı. Tekrar kanama; monoterapi uygulanan hastaların yine sırasıyla 4/1’inde (%14,2/%7,6); kombine tedavi yapılanların ise sırasıyla 0/2’sinde (%0/%20 ) tespit edildi. Sonuç:Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında, özellikle duodenal ülser varlığında kombine tedavi seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Abstract

Background and Aims: Upper gastrointestinal system bleeding is an important and sometimes mortal situation. For endoscopic treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding, some methods, such as injection treatment, thermal coagulation, argon plasma coagulation, and endoscopic clipping, can be used. In this study, we evaluated the relation between the endoscopic treatment modality for upper gastrointestinal bleeding and the re-bleeding rates. Materials and Methods: Patients who underwent gastrointestinal endoscopy for bleeding over a one-year period were included in the study. Results: We performed upper gastrointestinal endoscopy in a total of 5451 patients, and endoscopy was performed for upper gastrointestinal bleeding in 305 of them. In 68 of 305 patients (22.2%), there was active non-variceal bleeding. Among those patients, 38 of 68 (55.8%) had duodenal ulcer, 23 (33.8%) gastric ulcer, and 7 (10.2%) erosive gastrobulbopathy. Twenty-eight of 38 duodenal ulcer patients (73.6%) and 13 of 23 gastric ulcer patients (56.5%) had only injection treatment. Ten patients in each group (duodenal/gastric ulcer; 26.3% and 43.4%, respectively) received combined endoscopic therapy (injection treatment + thermal coagulation or injection treatment + argon plasma coagulation). In the monotherapy group, re-bleeding occurred in 4 of 28 duodenal ulcer patients (14.2%) and in 1 of 13 gastric ulcer patients (7.6%). In the combined therapy group, there was no re-bleeding in duodenal ulcer patients, but re-bleeding occurred in 2 of 10 patients (20%) with gastric ulcer. Conclusions:We believe that combined endoscopic therapy for upper gastrointestinal bleeding is more effective than monotherapy, especially in duodenal ulcer.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum