Nisan 2013

Gastroenterolojide yirmi yılda tanısal laparoskopinin rolü değişti mi?

Has the role of diagnostic laparoscopy in a single gastroenterology unit changed over 20 years?

Yazarlar
Fatih ERMİŞ 1 , Ahmet UYANIKOĞLU 2 , Filiz AKYÜZ 3 , Kadir DEMİR 3 , Fatih BEŞIŞIK 3 , Sabahattin KAYMAKOĞLU 3
Kurumlar
Department1 of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Düzce University S Department2 of 2Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Harran University Department3 of 3Gastroenterology, Istanbul University School of Medicine, İstanbul
Sayfa Numaraları
6-8
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Tanısal laparoskopi, gastroenteroloji, tüberküloz, eksuda asit, malignite
Keywords
Diagnostic laparoscopy, gastroenterology, tuberculosis, exudative ascites, malignancy

Özet

Giriş ve Amaç:Girişimsel olmayan görüntüleme metotlarındaki gelişmeler sonrasında tanısal laparoskopinin kullanımı azalmıştır. Biz de gastroenteroloji ünitemizde tanısal laparoskopi olgularını inceledik. Gereç ve Yöntem:1989-2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda laparoskopik işleme giren 1484 hastanın raporları retrospektif olarak değerlendirildi. Laparoskopi işlemi lokal anestezi altında Storz marka laparoskopi cihazı ile yapıldı. Bulgular: Asitli hastalar serum-asit albumin farklarına göre > 1,1 g/dL ve < 1,1 g/dL olacak şekilde iki gruba ayırılarak incelendi. Toplamda 93 (%6,3) hastanın tanısı laparoskopik inceleme sonrası değişti. Son beş yılda eksuda asit ve peritoneal hastalık için yapılan tanısal laparoskopi sayısı azalmış olsa da bu azalma transuda asitlilerle karşılaştırıldığında azalma oranının daha düşük olduğu görülmektedir. Sonuç:Tanısal laparoskopi halen peritoneal tüberküloz tanısını koymada ve diğer malign hastalıkların ayırıcı tanısında tercih edilen bir yöntemdir.

Abstract

Background and Aims:The use of diagnostic laparoscopy seems to have markedly reduced since the advent of major developments in noninvasive imaging modalities. We aimed to investigate the role of diagnostic laparoscopy in our gastroenterology unit. Materials and Methods:Reports of 1484 laparoscopy patients seen in the Gastroenterology Department of Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine between 1989 and 2010 were evaluated retrospectively. Laparoscopy was performed using the Storz laparoscope under local anesthesia. Results:Patients with ascites were evaluated in two different groups according to serum-ascites albumin gradient values as >1.1 g/dL and <1,1 g/dL. Diagnoses of 93 (6,3%) patients were revised after the laparoscopic examination. Although diagnostic laparoscopy for evaluation of exudative ascites and peritoneal disease has decreased in the last quarter, the decrease was relatively less when compared with that for transudative ascites. Conclusions:Diagnostic laparoscopy is still the preferred method both for the diagnosis of peritoneal tuberculosis and to rule out other diseases such as malignancy.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum