Aralık 2012

Mesane tümörü benzeri görünüme yol açan enterovezikal fistüllü bir Crohn vakası

Enterovesical fistula in Crohn's disease causing a view similar to bladder tumor

Yazarlar
Zülfükar BİLGE, Bilge TUNÇ, Serkan TORUN, Hakan YILDIZ, Nurettin SUNA, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, Nurgül ŞAŞMAZ
Kurumlar
Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
Sayfa Numaraları
121-123
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Crohn hastalığı, mesane tümörü, enterovezikal fistül
Keywords
Crohn’s disease, bladder tumor, enterovesical fistula

Özet

Crohn hastalığı ağızdan perianal bölgeye kadar tüm gastrointestinal sistemi tutabilen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Hastalı k obstrüktif stenozan ya da fistülizan şekilde seyredebilir. Crohn hastalığı nda görülen fistüllerin büyük çoğunluğu perianal bölgede olur. Enterovezikal fistüller Crohn hastalığında daha nadir görülür. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına, pnömatüri ve fekalüri gibi şikayetlere yol açarlar. Bazen de mesanede inşamatuvar kitlelere yol açabilirler. Özellikle ankilozan spondilit gibi romatolojik bir hastalık öyküsü olan hastalarda enterovezikal fistülü çağrıştıran pnömatüri ve fekalüri gibi şikayetlerin de varlığında Crohn hastalığı mutlaka göz önünde bulundurulmalı dır.

Abstract

Crohn’s disease is of unknown origin and may involve the gastrointestinal tract from the mouth to the anus. The course of this disease may be inflammatory or cause stricturing or fistulas. The majority of fistulas in Crohn's disease are in the perianal region. Rarely, fistulas in Crohn's disease can be enterovesical, which may cause urinary tract infection, pneumaturia and fecaluria. It can sometimes lead to bladder inflammatory masses. Especially in patients with a history of rheumatic disease, such as ankylosing spondylitis, and in the presence of findings suggestive of enterovesical fistula, such as fecaluria and pneumaturia, Crohn's disease should be considered

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum