Aralık 2012

Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazl› rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri

Efficacy of vitamin C and E supplementation on Helicobacter pylori eradication rate with levofloxacin-based regimen

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2012
  • Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazl› rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri...
Yazarlar
Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Göktuğ ŞİRİN1, Fatih GÜZELBULUT2
Kurumlar
1Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Kocaeli 2Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Elazığ
Sayfa Numaraları
117-120
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helikobakter pilori, levofloksasin, C ve E vitamini
Keywords
Helicobacter pylori, eradication, levofloxacin, vitamins C and E

Özet

Giriş ve Amaç: Günümüzde Helikobakter pilori hastaların %100'ünde eradike edilememektedir. Bu çalışmanın amacı levoşoksasin bazlı tedaviye vitamin C ve E eklemenin Helikobakter pilori eradikasyon oranları üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili 70 hasta 2 gruba randomize edildi. Grup A'daki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1; grup B'deki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1 ile birlikte 30 günlük vitamin C 500 mg 2x1 ve vitamin E 200 IU 2x1 verildi. Helikobakter pilori eradikasyonu tedavi bitiminden 4-6 hafta sonra C14 üre nefes testi ile de¤erlendirildi. Bulgular: Her 2 grupta da tüm hastalar tedaviyi tamamladı. Grup A'daki 35 hastanın 23'ünde (%65.8), grup B'deki 35 hastanın 27'sinde (%77.2) Helikobakter pilori eradikasyonu elde edildi. 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı de¤ildi (p=0.404). Sonuç: Her 2 rejim ile elde edilen Helikobakter pilori eradikasyon oranları literatürde bildirilen oranlardan daha yüksektir. Levoşoksasin bazlı tedavi ile birlikte vitamin C ve E verilmesi ile elde edilen eradikasyon oranı kabul edilebilir %80'lik orana yakı ndı. Bu çalışmanın sonucu eradikasyon rejimlerine vitamin C ve E gibi ajanların eklenmesi eradikasyon oranlarını artırabilir.

Abstract

Background and Aims: Currently, Helicobacter pylori cannot be eradicated in 100% of patients. In this study, we aimed to evaluate the efficacy of vitamin C and E supplementation on the Helicobacter pylori eradication rate with a levofloxacin-based regimen. Materials and Methods: Seventy patients with Helicobacter pylori -positive nonulcer dyspepsia were randomized into two groups. In group A, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days; in group B, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days in combination with vitamin C 500 mg BID and vitamin E 200 IU BID for 30 days. Helicobacter pylori eradication was evaluated with C14 urea breath test 4-6 weeks after the completion of therapy. Results: All patients in both groups completed the therapy. Helicobacter pylori eradication was achieved in 23 of 35 patients (65.8%) in group A and 27 of 35 (77.2%) in group B. The difference was not statistically significant (p=0.404). Conclusions: Helicobacter pylori eradication rates of both regimens were superior to that of standard triple therapy. The eradication rate of levofloxacin-based regimen plus vitamins C and E was close to the acceptable 80% eradication rate. The results of the present study revealed that adjuvant therapies such as vitamins C and E should be added to the eradication regimens.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum