Aralık 2012

Kronik viral hepatitlerde ekstrahepatik bulgular: Günlük klinik pratikte unutulmaması gereken bir nokta

Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis: possible associated complications must not be forgotten in daily clinical practice

Yazarlar
Fatih ERMİŞ 1 , Ahmet UYANIKOĞLU 2 , Filiz AKYÜZ 3 , Kadir DEMİR 3 , Sabahattin KAYMAKOĞLU 3
Kurumlar
Department of 1 Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Düzce University School of Medicine, Düzce 
Department of 2 Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Harran University School of Medicine, Şanlıurfa 
Department of 3 Gastroenterology, ?stanbul University School of Medicine, İstanbul
Sayfa Numaraları
110-112
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kronik hepatit, ekstrahepatik bulgular
Keywords
Chronic hepatitis, extrahepatic manifestations

Özet

Giriş ve Amaç:Hepatit etkeni virüsler kronik karaciğer hastalıklarına yol açmanın yanısıra ekstrahepatik bulgular olarak adlandırılan diğer organ ve dokularda da bozukluklara neden olabilirler. Tedavide ekstrahepatik tutulumları da gözardı etmemek gereklidir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı?nda 1997-2010 yılları arasında takipli toplam 2870 hastada klinik olarak semptomatik ekstrahepatik tutulumu olan 52 hastanın (%2) demografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Elli iki hastadan 27?si (%52) hepatit C, 24?ü (%46) hepatit B ve 1 (%2) hasta da hem hepatit B hem de hepatit C idi. Bunlardan 25?i (%48) erkekti, ortalama yafl 51±13 (18-78) yıldı. Otuz iki hasta (%61) sirotik evrede, 20 hasta (%39) ise presirotik evrede idi. Sonuç:Ekstrahepatik tutulumlar genellikle atlanmaktadır. Klinisyenler ekstrahepatik bulguların tanısında daha duyarlı olmalıdırlar.

Abstract

Background and Aims:Hepatitis viruses induce not only chronic liver diseases but also the impairment of other organs and tissues as extrahepatic manifestations. It is necessary to consider possible complications associated with extrahepatic diseases in the treatment.Materials and Methods: We retrospectively evaluated the demographic features of 52 (2%) patients who had clinically symptomatic extrahepatic manifestations from among 2870 chronic viral hepatitis patients in the Gastroenterology Department of the Istanbul Medical Faculty between 1997 and 2010. Results: Twenty-seven of the 52 patients (52%) had hepatitis C, 24 (46%) hepatitis B, and 1 (2%) both hepatitis B and C. Of these, 25 (48%) were males, and the mean age was 51±13 (range, 18 to 78) years. Thirty-two patients (61%) were cirrhotic, while 20 (39%) were in the precirrhotic stage.Conclusions: Extrahepatic involvement is generally overlooked, and clinicians should be more sensitive to the diagnoses of these manifestations.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum