Aralık 2012

Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokin düzeyleri

Insulin resistance and adipocytokine levels in patients with acute pancreatitis

Yazarlar
Mehmet YALNIZ 1 , Ramazan TOKSOY 2 , Ulvi DEMİREL 1 , Cem AYGÜN 1 , Nevin İLHAN 3 , İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU 1
Kurumlar
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Biyokimya Ana Bilim Dalı 3 , Elazığ
Sayfa Numaraları
103-109
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Akut panreatit, obezite, adiponektin, leptin, resistin, tümör nekrozis faktör-α
Keywords
Acute pancreatitis, obesity, adiponectin, leptin, resistin, tumor necrosis factor –α

Özet

Giriş ve Amaç:Akut pankreatitin şiddetli seyretmesinden sorumlu tutulan faktörlerden birisi obezitedir. Adipoz doku insülin direnci ve inflamasyon gibi patolojik olaylara neden olan çeşitli faktörler salgılamaktadır. Bu çalışmada akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokinler incelendi.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, akut pankreatit tanısı alan 18-85 yaşları arasında 45 ardışık hasta ile 40 sağlıklı gönüllü alındı. Adiponektin, resistin, TNF-αve leptin düzeyleri EL‹SA yöntemi ile hasta gurubunda 1. ve 4. günler, kontrol gurubunda ise bir kez ölçüldü.Bulgular: Akut pankreatitli hastalarda vücut kitle indeksi ve bel çevresi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Ortalama HOMA-IR değeri akut pankreatit grubunda 2.5 olarak bulundu. Resistin değerleri akut pankreatit grubunda kontrol grubuna göre 1. ve 4. günlerde istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.001). Akut pankreatit hasta grubunda 1. ve 4. gün resistin değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Birinci gün adiponektin ve tümör nekrozis faktör-αdüzeyleri kontrol ve hasta gruplarında farklı değildi. Adiponektin değerleri 4. günde 1. güne göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). 4. gündeki tümör nekrozis faktör-αdeğerlerinde ise 1. güne göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma saptandı (p<0.001). Leptin değerlerinde akut pankreatit ve kontrol grubu arasında ve yine birinci ve dördüncü günler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Adipositokinlerle şiddet arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sonuç: Akut pankreatit hastalarında HOMA-IR yüksek olup insülin direncini desteklemektedir. Akut pankreatit hastalarında sadece resistin düzeyleri bir ve dördüncü günde anlamlı yüksekti. Öte yandan dördüncü günde ilk güne göre adiponektin seviyeleri anlamlı yükselirken tümör nekrozis faktör-αdüzeyleri azaldı. Leptin değerleri akut pankreatit ve kontrol grubunda benzerdi

Abstract

Background and Aims:Obesity is among the factors responsible for the severe course of acute pancreatitis. Adipose tissue secretes a variety of factors leading to several pathological events including inflammation and insulin resistance. In this study, we aimed to determine the presence of insulin resistance and adipocytokines in patients with acute pancreatitis.Materials and Methods:45 consecutive patients with acute pancreatitis, between the ages of 18-85 years, and 40 healthy volunteers were included in the study. Adiponectin, leptin, resistin, and tumor necrosis factor-αlevels were measured by the ELISA method on the first and fourth days in the patient group, and only on the first day in the control group. Results: Body mass index and waist circumference were significantly higher in the acute pancreatitis group than in the control group. Homeostasis Model of Assessment - Insulin Resistancewas 2.5 in the acute pancreatitis group. First and fourth day resistin levels were significantly higher in the acute pancreatitis group than in the control group (p<0.001). Resistin levels on the first and fourth days, however, were comparable. Adiponectin and tumor necrosis factor -α levels on the first day were not different between the control and patient groups. Adiponectin levels on the fourth day, however, were significantly higher than on the first day (p<0.001). On the other hand, tumor necrosis factor -αlevels on the first day were higher than on the fourth day (p<0.001). Leptin levels were not significantly different between the control and acute pancreatitis groups or between the first and fourth day values. None of the measured adipocytokines was correlated with the severity of acute pancreatitis. Conclusions: Acute pancreatitis patients had higher Homeostasis Model of Assessment - Insulin Resistance (>2), suggesting the presence of insulin resistance. Only first and fourth day resistin levels in patients with acute pancreatitis were significantly high. On the other hand, adiponectin increased while tumor necrosis factor -αdeceased significantly on the fourth day compared with the first day of disease. Leptin levels were comparable in the control and acute pancreatitis groups.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum