Aralık 2011

İnflamatuvar barsak hastalığında cinsel disfonksiyon varlığı

The existence of sexual dysfunction in inflammatory bowel disease

Yazarlar
Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Mesut SEZİKLİ1, Fatih GÜZELBULUT2, Metin ÖZTÜRK3, Demet YETKİN4, Atakan YEŞİL5, Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ5
Kurumlar
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Elazığ
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 2. Üroloji Kliniği, 5Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
İstanbul Bayındır Hastanesi, 4Endokrinoloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
104-107
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
İnflamatuvar barsak hastalığı, cinsel disfonksiyon
Keywords
Inflammatory bowel disease, sexual dysfunction

Özet

Giriş ve Amaç: Günümüzde inflamatuvar barsak hastalıklarında gerek hastalığın kendisi ile ilgili, gerekse de neden olduğu komplikasyonlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bununla beraber günlük hekimlik pratiğinde hastalığın sebep olabileceği cinsel problemler sıklıkla göz ardı edilebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız inflamatuvar barsak hastalığına sahip hastalarda, cinsel disfonksiyonların varlığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya gastroenteroloji polikliniğinden takipli, remisyonda olan, cinsel açıdan aktif (ayda en az 1 kere cinsel aktivitede bulunmuş olması, aktivite kriteri olarak kabul edildi) 21 kadın, 17 erkek inflamatuvar barsak hastası alındı. Cinsel fonksiyonlarını değerlendirmek için kadın hastalara Female Sexual Function Index, erkek hastalara International Index of Erectile Function sorgulama formu verilerek doldurmaları istendi. Bulgular: Çalışmaya 21 kadın, 17 erkek hasta alındı. Kadın hastaların %57.14'ünde cinsel disfonksiyon saptandı. Alt gruplara bakıldığında cinsel disfonksiyon oranı Crohn hastalarında %75, ülseratif kolit hastalarında ise %33.33?dü. Erkek hastaların %58.82'sinde cinsel disfonksiyon mevcuttu. 3 hastada ağır (%17.64), 7 hastada hafif (%41.17) erektil disfonksiyon saptanırken, 7 hastada erektil disfonksiyon yoktu. Erektil disfonksiyon oranı Crohn hastalarında %44.44, ülseratif kolit hastalarında ise %75 idi. Sonuç: Cinsel fonksiyon bozukluğu inflamatuvar barsak hastalarında oldukça belirgindir. Ancak hastalar bu konuda sorgulanmadıkça bu konudaki şikayetlerini dile getirmemektedirler.

Abstract

Background/aims: Extraintestinal manifestations are important causes of mortality and morbidity from inflammatory bowel diseases. However, sexual problems are usually underestimated in these patients in our daily clinical practice. In this study, we aimed to evaluate the prevalence of sexual dysfunction in inflammatory bowel diseases. Methods: The study included sexually active patients who had inflammatory bowel diseases in remission. Sexual activity was defined as at least one sexual intercourse per month. To evaluate sexual function, the Female Sexual Function Index was used for women and the International Index of Erectile Function for men. Results: The study included 21 female and 17 male patients. Sexual dysfunction was present in 54.54% of female patients with inflammatory bowel disease. The prevalence of sexual dysfunction was 69.23% in female patients with Crohn?s disease and 33.33% in those with ulcerative colitis. Sexual dysfunction was present in 58.82% of male patients with inflammatory bowel disease. Of those patients, 3 (17.64%) had severe and 7 (41.17%) had mild erectile dysfunction, whereas 7 patients did not have erectile dysfunction. The prevalence of erectile dysfunction was 88.88% in patients with Crohn?s disease and 75% in those with ulcerative colitis. Conclusions: Sexual dysfunction is frequently seen in patients with inflammatory bowel diseases; however, patients do not declare these complaints unless they are interviewed.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum