Aralık 2011

Artmış serum leptin konsantrasyonu hepatit C virüsü ile enfekte hastalarda steatozla ilişkilidir

Increased serum leptin concentration is related to steatosis in hepatitis C virus-infected patients

Yazarlar
Engin ALTINTAŞ1, Gönül ASLAN2, Orhan SEZGİN1, Enver ÜÇBİLEK1, Gürol EMEKTAŞ2, Deniz GEZER1
Kurumlar
Departments of 1Gastroenterology and 2Microbiology, Mersin University, School of Medicine, Mersin
Sayfa Numaraları
97-103
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Adiponektin, fibroz, hepatit C virüsü, insulin direnci, leptin, steatoz
Keywords
Adiponectin, fibrosis, hepatitis C virus, insulin resistance, leptin, steatosis

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatit C virüsü enfeksiyonunda steatoza yol açan mekanizma karmaşıktır. Bizim çalışmamızın amacı hepatit C virüsü ile ilgili steatozda adipositokinlerin rolünü araştırmaktır. Gereç & Yöntem: Tedavi edilmemiş genotip 1 kronik hepatit C virüslü 65 hasta adipositokinler, beden kitle indeksi, yaş, ve insulin direncinin karaciğer yağlanması ndaki etkilerini değerlendirmek için çalışmaya alındı. Bulgular: Yağlanma 31 (%47.7) hastada gözlendi. Fibroza göre adiponektin ve leptin gruplandırıldığında, adiponektin ve leptin arasında bir fark gözlemlemedik (p sırasıyla 0.597 ve 0.159). Leptin için anlamlı bir fark (p=0.021) varken, steatozlu hastalarda adiponektin düzeyleri arasında bir fark saptamadık (p=0.674). Sonuç: Hiperleptinemi kronik hepatit C virüslü hastalarda steatozun gelişimiyle ilişkilidir.

Abstract

Background and Aims: The mechanism that leads to steatosis in hepatitis C virus infection is complex. The aim of our study was to search the role of adipocytokines in hepatitis C virus-related steatosis. Materials and Methods: Sixty-five untreated genotype 1 chronic hepatitis C virus patients were included in the study to evaluate the effects of adipocytokines, body mass index, age, and insulin resistance on hepatic steatosis. Results: Steatosis was observed in 31 patients (47.7%). When adiponectin and leptin were grouped according to fibrosis, we did not determine a difference between adiponectin and leptin (p values 0.597 and 0.159, respectively). We did not determine a difference in adiponectin levels in patients with different degrees of steatosis (p=0.674), while there was a significant difference for leptin (p=0.021). Conclusions: Hyperleptinemia is related to the development of steatosis in patients with chronic hepatitis C virus.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum