Nisan 2011

Yaşlı popülasyonda kolonoskopi taraması yapılmalı mı?

Is colonoscopic screening necessary in the elderly population?

Yazarlar
Işılay NADİR1, Cansel TÜRKAY1, Benan KASAPOĞLU2, Yeter BAYRAM2, Timuçin AYDOĞAN1
Kurumlar
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
28-31
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Yaşlı popülasyon, kolonoskopi
Keywords
Elderly populations, colonoscopy

Özet

Giriş ve Amaç: Kolon kanseri için risk taşımayan bireylerde kolonoskopi taramasının 50 yaşında başlanması önerilmektedir. Ancak kolonoskopi taramasının ne zaman durdurulması gerektiği konusunda fikir birliği yoktur. Biz bu çalışmada 65 yaş üzeri hastalarda kolonoskopi sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinde 2007-2010 yılları arasında 65 yaş ve üzeri kolonoskopi yapılan, dosyalarına tam ulaşılan hastalar retrospektif değerlendirildi. Hastalar kolonoskopi endikasyonuna göre ortalama risk grubu ve yüksek risk grubu olarak ayrıldı. Bulgular: Ortalama risk grubunda 174 hastada (%36.8) normal kolonoskopi, 85 hastada (%18) 1 cm altı polip, 13 hastada (%2.7) 1-2 cm arası polip, 2 hastada (%0.4) 2 cm üzeri polip, 33 hastada (%6.9) malignite, 13 hastada hiperplastik polip (%2.7), 2 hastada yüksek dereceli diplazi (%0.4) ve 149 hastada (%31.5) hemoroid, divertikülozis, kolit gibi bulgular saptandı. Kolonoskopi öncesi yüksek risk grubunda olup kolonoskopi yapılan 28 hastanın ise 7?sinde (%25) normal kolonoskopi saptanırken, 1 hastada 1 cm altı (%3.6) polip, 11 hastada (%39.3) 1-2 cm arası polip, 1 hastada (%3.6) malignite, 8 hastada (%28.6) divertikülozis, kolit gibi bulgular saptandı. Sonuç: Biz çalışmamızda semptomatik, yüksek risk taşıyan yaşlı grup ile semptomatik olmayan ve orta risk taşıyan yaşlı grupta kolon kanseri ve polip saptanması arasında istatistiki anlamlı fark saptamadık.

Abstract

Background and Aims: Among the population that carries no risk factors for colon cancer, it is advised to start colonoscopic screening at 50 years of age. However, there is no consensus on when to stop colonoscopic screening. In this study, we aimed to evaluate our colonoscopy results among patients over 65 years of age. Materials and Methods: The patients ≥65 years who had colonoscopic assessment in Fatih University Hospital Gastroenterology Outpatient Clinic between 2007-2010 were evaluated retrospectively. The patients were divided into moderateor high-risk groups according to the indication of colonoscopy. Results: Among the patients in the moderate-risk group, 174 (36.8%) had normal colonoscopy, 85 (18%) had a polyp <1 cm, 13 (2.7%) had a polyp with a diameter of 1-2 cm, 2 (0.4%) had a polyp >2 cm, 33 (6.9%) had malignancy, 13 (2.7%) had hyperplastic polyp, 2 (0.4%) had high-grade dysplasia, and 149 (31.5%) had signs of diverticulosis, hemorrhoid or colitis. Among the 28 patients with high risk before the colonoscopy, while 7 (25%) had normal colonoscopy, 1 (3.6%) had a polyp <1 cm, 11 (39.3%) had a polyp with a diameter of 1-2 cm, 1 (3.6%) had malignancy, and 8 (28.6%) had signs of diverticulosis, hemorrhoid or colitis. Conclusions: We did not determine any statistically significant difference between symptomatic, high-risk group patients and asymptomatic, moderate-risk group patients with regards to the determination of colon cancer and polyp among elderly patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum