Nisan 2011

Hafif ve orta aktiviteli inflamatuvar barsak hastalarında toksin A/B sıklığı

Toxin A and B frequency in mildly and moderately active inflammatory bowel disease patients

Yazarlar
Ali Tüzün İNCE1, Ebubekir ŞENATEŞ1, Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY2, Zeynep Satı TEKİN2, Mesut SEZİKLİ1, Süleyman ÇOŞGUN1, Mustafa Erhan ALTUNÖZ1
Kurumlar
Departments of 1Gastroenterohepatology Clinic, 2Microbiology Unit, Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, İstanbul
Sayfa Numaraları
18-22
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Clostridium difficile, toksin A ve B, inflamatuar barsak hastalığı
Keywords
Clostridium difficile, toxin A and B, inflammatory bowel disease

Özet

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar barsak hastalığı olan hastalar sık hastaneye yatış ve immünsüpresif/immünmodülatör ilaç ve antibiyotik kullanımı nedeniyle Clostridium difficile enfeksiyonu açısından artmış riske sahiptir. Clostridium difficile enfeksiyonu sıklığı hastalık aktivitesiyle paralel olarak artar. Bu çalışmadaki amacımız hafif ve orta aktiviteli inflamatuvar barsak hastalarında toksin A/B sıklığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Son üç ayda hastaneye yatış ve/ya antibiyotik kullanım öyküsü olmayan 100 inflamatuvar barsak hastası (48 kadın, 52 erkek) çalışmaya alındı. Her hastadan bir adet dışkı örneği alınıp EIA metoduyla Clostridium difficile toksin A/B açısından çalışıldı. Ek olarak dışkı örnekleri parazit açısından incelendi ve örneklerin kültürü yapıldı. Toksin A/B açısından pozitif ve negatif olan hastalar yaş, cinsiyet, hastalık tipi (Crohn hastalığı, ülseratif kolit), lokalizasyonu ve süresi, ektsraintestinal bulgular ve kullanılan ilaçlar (azatioprin, salazoprin, metotreksat, infliximab ve adalimumab) açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Clostridium difficile toksin A/B pozitifliği sadece iki hastada saptandı (1 erkek, 1 kadın). İki grup arasında karşılaştırılan parametreler açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Dışkı örneklerinde parazit saptanmadı ve dışkı kültürlerinde herhangi bir üreme olmadı. Sonuçlar: Hafif ve orta aktiviteli inflamatuvar barsak hastalarında Clostridium difficile toksin A/B pozitifliği normal popülasyonla benzerdir ve sıklığı daha önce düşünüldüğü kadar yüksek değildir.

Abstract

Background/aims: Inflammatory bowel disease patients are at an increased risk for Clostridium difficile infection because of frequent hospitalizations and usage of immunosuppressive/immunomodulator drugs as well as antibiotics. The frequency of Clostridium difficile infection increases in parallel with the increase in disease activity. We aimed to evaluate the frequency of Clostridium difficile toxin A/B in patients with mildly and moderately active inflammatory bowel disease because a search on PubMed revealed a scarcity of literature knowledge in this regard. Methods: One hundred inflammatory bowel disease patients (48 females, 52 males) with mild and moderate activity were consecutively enrolled in the study; none of the patients had a history of hospitalization and/or antibiotic usage for the last three months. A stool sample was investigated for Clostridium difficile toxin A/B with enzyme immunoassay method by a microbiologist who was blinded to the study. Additionally, samples were evaluated for parasites and culture. Toxin A/B-positive and -negative cases were compared according to age, gender, disease type (Crohn?s disease, ulcerative colitis), duration and location, extraintestinal findings, and any drugs used (azathioprine, salazopyrin, methotrexate, infliximab, adalimumab). Results were evaluated statistically. Results: Clostridium difficile toxin A/B positivity was found in only two patients (1 female, 1 male) (2%). In comparisons, we found no significant differences between the two groups. There was no growth in stool cultures and no parasite was found in stool samples. Conclusions: Clostridium difficile toxin A/B positivity in mildly and moderately active inflammatory bowel disease patients is the same as in the normal population and not higher as hypothesized.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum