Ağustos 2009

OLGU SUNUMU
Karaciğere nadir olarak kistik metastazla seyreden renal hücreli karsinom: Olgu sunumu

Renal cell carcinoma with uncommon cystic liver metastases: A case report

Yazarlar
Kendal YALÇIN1, Mustafa YAKUT2, Remzi BEŞTAŞ1, Feyzullah UÇMAK1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Senem ŞENTÜRK4, Halil DEĞERTEKİN5
Kurumlar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı3, Radyoloji Anabilim Dalı4, Diyarbakır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı5, Ankara
Sayfa Numaraları
90-94
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Böbrek, böbrek hücreli karsinom, karaciğer, kistik metastaz
Keywords
Kidney, renal cell carcinoma, liver, cystic metastases

Özet

Renal hücreli kanser nadir görülen bir kanser çeşididir. Bu kanserlerde değişik organlara metastaz olmaktadır. Klasik triadı hematüri, böğür ağrısı ve kitle olan renal hücreli kanser küçük boyutlarda olduğunda genellikle asemptomatik seyretmektedir. Metastaz sıklıkla akciğer, kemik, deri, karaciğer ve beyine olmaktadır. 52 yaşında erkek hasta kliniğimize karında şişlik ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın son iki aydır karında şişlik ve zayıflama şikayeti vardı. Hasta bu süre içerisinde 5 kilo kaybettiğini belirtiyordu. Hastanın fizik muayenesinde hepatomegali ve sol üst kadranda orta hatta kot yayından itibaren 6-7 cm uzunluğunda sert bir kitle saptandı. Batın ultrasonografisinde karaciğer 215 mm boyutunda olup içerisinde en büyüğü 78x44 mm boyutunda, multipl sayıda septasyonlu kistik lezyonlar ve sol böbrekte de 160x98 mm boyutlarında yer yer içerisinde kistik alanlar bulunan hipoekoik kitle lezyon izlendi. Batın tomografisinde karaciğerde çok sayıda değişik boyutlarda kistik kitlelerle birlikte sol böbrekte 10x15x16 cm boyutlarında düzensiz sınırlı heterojen özellikte kitle izlendi. Hastaya böbrek biyopsisi ile birlikte karaciğerdeki kistik materyalin ince iğne aspirasyonu yapıldı. Böbrekteki kitleden alınan biyopside hiperkromatik nükleuslu geniş berrak stoplazmalı tümör hücreleri izlendi. Karaciğerdeki kistik sıvının aspirasyon materyali makroskopik olarak jelatinoz görünümdeydi. Karaciğerdeki kistik sıvının mikroskopik incelenmesinde hiperkromatik nükleuslu bir kısmının nükleolusu belirgin geniş berrak stoplazmalı tümör hücreleri görüldü. Kist sıvısının bakteriyolojik incelemelerinde ise herhangi bir mikroorganizma gösterilemedi. Bu bulgularla hastaya American Joint Commission on Cancer TNM evreleme sistemine göre evre 4 renal hücreli karsinom tanısı kondu. Renal hücreli kanser nadiren karaciğerde kistik metastazlar oluşturmaktadır. Buna benzer metastazlar başka kanserlerde de görüldüğünden histopatolojik tanı oldukça önemlidir. Olgumuzda yapılan incelemeler ve evreleme sonucunda hasta unrezektabl kabül edildi. Hastanın Eastern Cooperative Oncology Group?a göre 3?ün üzerinde olan performans durumu ve hiçbir tedavi girişimini kabul etmemesi nedeniyle semptomatik destek tedavisi verildi.

Abstract

Renal cell carcinoma is an uncommon cancer type. In this cancer, metastasis to several sites of the body occurs. The classic triad of renal cell carcinoma includes hematuria, flank pain and mass, but it usually has an asymptomatic course tumors are small. Metastasis frequently occurs to lung, bone, skin, liver and brain. A 52-year-old man was admitted to our department with complaint of weight loss and abdominal swelling for the past two months. The patient reported a 5 kilogram weight loss during this period. Physical examination revealed hepatomegaly and a mass measuring 6-7 cm, localized in the left upper quadrant. Abdominal ultrasonography demonstrated liver enlargement (215 mm) with multiple septated cystic lesions and a hypoechoic mass lesion (160x98 mm) with cystic components in the left kidney. Abdominal tomography demonstrated multiple cystic lesions of variable size in the liver and a heterogeneous mass measuring 10x15x16 mm in the left kidney. Kidney biopsy with fine needle aspiration of cystic lesions in the liver was performed. Renal biopsy revealed malignant tumoral cells with hyperchromatic nucleus and large clear cytoplasm. Aspirated material of liver cysts was macroscopically gelatinous. Microscopic examination of cystic material obtained from liver lesions demonstrated tumor cells with large clear cytoplasm, hyperchromatic nucleus and occasional prominent nucleolus. In bacteriological examination of cyst content, no microorganism was detected. The patient was diagnosed as stage 4 renal cell carcinoma by the American Joint Commission on Cancer TNM staging system. Cystic metastasis of the liver is rarely encountered in renal cell carcinoma. Histopathological diagnosis is crucial since some other carcinomas might also have similar metastases. The patient was accepted as an unresectable case with respect to the staging system. He had a performance status score of more than 3 by Eastern Cooperative Oncology Group and rejected any type of treatment, and thus received only supportive care.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum