Ağustos 2009

Normal alanin aminotransferaz seviyesi ve bu seviyeyi etkileyen etmenler: Tokat prevalans çalışması

Healthy ranges for Alanine Aminotransferase levels and affecting factors: The prevalence study in Tokat

Yazarlar
Beytullah YILDIRIM1, Semsettin ŞAHİN2, Yeliz AKTÜRK3, Şener BARUT4, Yunus BULUT5, Fikret ÖZUĞURLU2, Gülgün YENİŞEHİRLİ5, Banu ÖZTÜRK6, İdris ŞAHİN6, İlker ETİKAN7, İlhan CETİN8, Hüseyin ÖZYURT2, Ömer ATIŞ2, Ali AKBAŞ2, Metin ÖZDEMİR5, M. Murat FIRAT3
Kurumlar
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Biyokimya Anabilim Dalı2, Radyoloji Anabilim Dalı3, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı4, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı5, İç Hastalıkları Anabilim Dalı6, Biyoistatistik Anabilim Dalı7, Halk Sağlığı Anabilim Dalı8, Tokat
Sayfa Numaraları
77-81
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Alanin aminotransferaz, normal sınır
Keywords
Alanine aminotransferase, normal range

Özet

Giriş ve Amaç: Karaciğeri etkileyen hastalıkların doğru değerlendirilebilmesi için normal alanin aminotransferaz (ALT) seviyesinin üst sınırının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada Tokat ili erişkinleri?nde normal ALT seviyesinin ve bu seviyeyi etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Tokat ili?ne bağlı 70 merkezde (12 ilçe merkezi ve 58 kırsal bölge) yapıldı. 18 yaş ve üzeri nüfusu 530.000 kişi olan ilden 1.095 kişi (erkek/kadın=541/554; kent/kırsal=555/540) rastgele örnekleme yöntemiyle seçilerek çalışmaya dahil edildi. 1.095 kişinin 217?sinde ALT düzeyini etkileyecek herhangi bir risk etkeni saptanmadı ve bu kişiler sağlıklı katılımcı olarak değerlendirildi. Çalışmada kullanılan ALT kitinin normal üst sınırı 55 U/L?ydi. Bulgular: 1.095 kişinin ortalama yaşı 41,4±17 yıldı. ALT seviyesi erkekte, kadında ve tüm katılımcılarda AST, total kolesterol, trigliserit seviyesi ve beden kitle indeksiyle koreleydi. 217 katılımcıda (126 erkek ve 91 kadın) serum ortalama ALT seviyesi, 5., 75. ve 95. persantiller sırasıyla 36,1 ± 8,8, 26, 39 ve 54,2 U/L bulundu. 91 kadının köyde yaşayanlarında ALT seviyesi şehirde yaşayanlardan yüksekti (p<0,043). Sonuç: Toplumumuzda ALT?nin üst sınırı günümüzde kullanılan değerlere benzer bulunmuştur.

Abstract

Background and Aims: Determination of the upper limit of the normal range (ULN) for alanine aminotransferase (ALT) is important, especially in hepatitis and non-alcoholic fatty liver. We aimed to determine the normal transaminase levels and their relationship with effect factors in a northern province of Turkey. Materials and Methods: This study was conducted in 70 (12 urban, 58 rural) areas in the province of Tokat with about 530,000 inhabitants aged 18 years and older. The study population of 1,095 subjects (male/female=541/554; urban/rural=555/540) was selected by a random sampling method. In all, 217 of the 1,095 individuals, who did not have risk factors for ALT, were considered to be healthy individuals. The ULN listed by the test manufacturer for ALT was 55 U/L. Results: The mean age of the 1,095 individuals was 41.4 ± 17 years. The ALT levels were correlated with aspartate aminotransferase (AST), total cholesterol, triglycerides, and body mass index (BMI) in men, women, and both. In 217 individuals (126 male, 91 female), serum ALT levels for the mean, 5th, 75th, and 95th percentiles were 36.1 ± 8.8, 26.0, 39.0, and 54.2 U/L, respectively. The ALT level in women without risk factors affecting ALT and living in rural areas was higher than in those living in urban areas (p<0.043). Conclusions: The ULN for serum ALT in our healthy population is the same as the current ULN.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum